Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Înregistrare deces

Acte necesare pentru înregistrarea decesului unei persoane si obtinerea certificatului de deces:

  • certificatul constatator de deces (eliberat de spitalul care a tratat bolnavul sau, dupa caz, de medicul de familie daca decesul s-a produs acasa, din cauze naturale);
  • actul de identitate al decedatului (carte de identitate, buletin, adeverință);
  • certificatul de naștere și de căsătorie;
  • livretul militar pentru bărbații care nu au împlinit vârsta de 60 de ani.
  • chitanta de 10 lei de la Directia de taxe si impozite

Certificatul de cedes si adeverinta de înhumare se elibereaza de Oficiul Starii Civile.
La înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (soț, soție, părinți, copii), cu actul de identitate.

Înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauza violentă în termen de 24 de ore, cu avizul procuraturii.
Nerespectarea acestui termen se pedepsește conform legii.

În caz de moarte violentă, pe lângă actele menționate mai sus, declarantul va prezenta:

  • certificatul medical constatator de deces eliberat de Institutul medico-legal;
  • dovada pentru aprobare eliberată de parchet sau poliție. În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități