Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Eliberare certificate stare civilă în locul celor pierdute

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, celui indreptățit i se eliberează un nou certificat, pe bază de cerere.

Acte necesare pentru eliberarea de certificare stare civilă în locul celor pierdute:

  • cerere; cererea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, domiciliul, ce fel de certificat solicita si în mod amanuntit imprejurarile in care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul.
  • actul de identitate al solicitantului (carte de identitate, buletin, adeverință, pașaport pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate și cetățenii străini);
  • timbru fiscal;

Certificatul de naștere se eliberează numai titularului actului (începand de la vârsta de 14 ani). Pentru copiii minori (care nu au buletine de identitate), precum și pentru cei puși sub interdicție, certificatul de naștere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de casătorie se eliberează unuia din soți și, numai pentru motive întemeiate, ambilor soți.

Certificatul de deces se eliberează persoanelor îndreptățite și celor care justifică motivele pentru care solicită certificatul (justificarea se face prin documente care reprezintă efectuarea unor cheltuieli de înmormântare).
Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități