Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Înmatriculare vehicul - acte necesare pentru înmatriculare vehicul

Noile reglementări privind înmatriculările auto

Începând cu 1 decembrie 2006, au intrat în vigoare noile reglementări privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a autovehiculelor, conform Ordinului ministrului MAI nr. 1351/2006, publicat în Monitorul Oficial 941/21.11.2006.

În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.

Titularul înmatriculării unui vehicul este obligat să solicite eliberarea unui nou document, în locul celui furat, pierdut sau distrus. O altă noutate: nu mai este obligatorie publicarea pierderii în Monitorul Oficial al României.

La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare se poate înscrie și o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care acesta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înmatriculare se menționează și datele de identificare a utilizatorului.

Înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că de la admiterea în circulație în România și până la scoaterea definitivă din circulație a unui vehicul, acesta este înscris permanent în registrul național al vehiculelor înmatriculate, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi. Dispare astfel noțiunea de "radiere" la transferul de proprietate.
Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

A doua autorizație de circulație provizorie se poate acorda după ce solicitantul face dovada că a achitat toate taxele de înmatriculare și tarifele legale necesare înmatriculării.
Persoanele juridice care comercializează vehicule pot solicita număr de probă, dacă fac dovada că au vânzări în medie de cel puțin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni.

În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, cu certificate de înmatriculare și număr de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricație mai mare de 30 de ani, radierea se poate face în baza unei declarații pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai poate circula pe drumurile publice.

Programarea la Registrul Auto Român se face telefonic la numarul 0233-281261 sau online pe site-ul Registrului Auto Român.

acte necesare pentru înmatricularea unui vehicul

 1. cererea solicitantului, care cuprinde și declarația acestuia, pe proprie răspundere cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;
 2. fișa de înmatriculare, semnată, după caz, de actualul și de fostul proprietar, cu vizele care atestă plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport si având completate casetele A, B si C în cazul primei înmatriculări în România, ori cu casetele A, B, C, D si E în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în tară.
   Fișa de înmatriculare trebuie să fie completată astfel:
  • caseta A se completează de către proprietar după caseta A, pagina 2 a cărtii de identitate;
  • caseta B se completează de către proprietar: rubricile 2-4 si 6-8, în cazul persoanei fizice, sau rubricile 2, 5, 6 si 8, în cazul persoanei juridice;
  • caseta C se completează de către organul financiar pe raza căruia proprietarul îsi are domiciliul sau sediul, în urma plătii de către proprietar a impozitului anual asupra mijloacelor de transport;
  • caseta D se completează de către vechiul proprietar, în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în România (inclusiv temporar);
  • caseta E se completează de către organul financiar pe raza căruia fostul detinător îsi are domiciliul sau sediul, în cazul în care vehiculul a mai fost înmatriculat în România.

  În cazul în care proprietarul este persoană juridică, viza organului financiar în caseta C atestă plata doar a impozitului asupra mijloacelor de transport. În acest caz, pe lângă viza organului financiar din caseta C, proprietarul persoană juridică trebuie să prezinte o chitantă de plată a primei de asigurare prin efectul legii.

 3. cartea de identitate a vehiculului, prevazută cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (necesită carte de indentitate sau delegație + acte firmă [cod fiscal, stampila...], factura, carte identitate autoturism în original + copie, 7,50 lei taxa de secretizare), original și copie;
 4. actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, original și copie;
 5. actul de identitate al solicitantului, original și copie;
 6. dovada de efectuare a inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu excepția autovehiculelor noi, aflate la prima înmatriculare;
 7. copia documentului de asigurare pentru cazuri de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;
 8. dovada de efectuare a formalităților vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanentă) sau temporar (pentru înmatricularea temporară/provizorie), în cazul autovehiculelor și al remorcilor dobândite din străinătate;
 9. dovada de plată a taxei de înmatriculare (CEC, trezorerie);
 10. dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare achitată la orice unitate CEC sau BCR (37 lei);
 11. contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare:
  • Numere normale AA (la rând) 40 Lei
  • Numere normale AA preferentiale 85 Lei
  • Numere provizorii (leasing) 13 Lei
  • Placa de tip A (remorca) la rând 20 Lei
  • Placa de tip A (remorca) preferentiale 65 Lei
  • Placa de tip B, la rand, 23 Lei (numarul pe spate este patrat - ROVER FREELANDER; NISSAN PATROL)
  • Placa de tip C (moto), la rand, 17 Lei
  • Placa de tip C (moto), preferential, 62 Lei
  • Taxa pastrare numere (1 an) 30 Lei
  • Taxa rezervare numere (1 an) 30 Lei
  • Taxa numere preferentiale 45 Lei (se adaoga la tipurile de placute necesare)
 12. dovada de identificare a vehiculului, eliberată de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cu excepția vehiculelor aflate la prima înmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, după caz. Documentele originale prevăzute la lit. d) și e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copiile acestora.

În cazul autovehiculelor și remorcilor de proveniență străină care nu sunt comercializate de agenți economici autorizați și care se înmatriculează pentru prima dată în România se solicită, în plus, documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în original.
În cazul existenței unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificări prin structurile specializate, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizații de circulație provizorie.
Persoana juridică care solicită o înmatriculare trebuie să depună, pe lângă documentele prevazute mai sus, și acte care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea, sediul și reprezentantul legal.

La depunerea dosarului cu actele de înmatriculare, pe lângă contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare (dacă nu le-a achitat anterior), solicitantul achită si contravaloarea prestatiei de atribuire a numărului de înmatriculare rezervat. Înmatricularea pentru numărul rezervat se poate efectua numai pe numele celui care a efectuat rezervarea, sotiei (sotului) sau a copiilor acestuia.

Notă
Certificatele de înmatriculare sunt editate în sistem centralizat de către Direcția de Permise și Certificate de Înmatriculare București și sunt eliberate la ghișeele serviciului din Neamț într-un interval de 15 zile.

Posta Romana va asigura livrarea permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, eliberate de Directia Regim Permise de Conducere si inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Posesorii vor primi documentele la domiciliul/sediul prin serviciul PRIORIPOST cu valoare declarata si confirmare electronica de predare (EC).

În cazul persoanelor fizice predarea permiselor de conducere sau a certificatelor de inmatriculare se va face pe baza actului de identitate. În eventualitatea in care destinatarul este o firma, corespondenta se va preda numai persoanei imputernicite. Livrarea documentelor catre persoanele fizice se va efectua pe cat posibil dupa ora 17:00, iar firmele destinatare le vor primi pana in ora 17:00.

Atunci cand beneficiarul, persoana fizica, nu este gasit la domiciliu, curierul postal poate preda trimiterea oricarei persoane majore care face dovada pe baza actului de legitimare ca locuieste la aceiasi adresa. in cazul in care la prima incercare de livrare, la adresa mentionata pe plic, factorului postal nu-i raspunde nimeni, acesta va lasa un aviz in care se va mentiona continutul trimiterii si numarul de telefon al subunitatii postale de la care beneficiarul isi poate ridica documentele expediate. Trimiterile postale vor ramane in subunitatea postala patru zile lucratoare de la prima incercare de livrare.

Taxa de primă înmatriculare

Calculator taxă de primă înmatriculare - dupa 1 ianuarie 2012.

acte necesare pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare

 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 • cartea de identitate a autovehiculului;
 • fișa de înmatriculare dactilografiată și semnată de proprietar (și ștampilată în cazul persoanelor juridice);
 • certificatul de înmatriculare și anexa acestuia;
 • dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare achitată la orice unitate CEC sau BCR (37 lei).

NOTA
În cazul în care solicitantul-persoana fizică nu se poate deplasa la ghișeu, este necesară o procură notarială, însoțită de actul de identitate;
În cazul în care solicitantul este persoană juridică, este necesară o delegație din partea acesteia, împreună cu actul de identitate al delegatului.


acte necesare pentru obținerea unui duplicat al certificatului

Proprietarul de autovehicul sau de remorca, cu domiciliul, sediul sau reședința în România este obligat să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare, care va elibera o adeverință în acest sens.

Acte necesare:

 • act de identitate solicitant + copie xerox;
 • cartea de identitate a autovehiculului;
 • fișa de înmatriculare dactilografiată și semnată de proprietar (și stampilată în cazul persoanelor juridice);
 • chitanța de plată a noului imprimat, în valoare de 26,50 lei, achitată în contul APPS-RA, la orice unitate CEC, BCR sau BRD;

A se citi și despre:Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități