Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Înregistrare (oficiere) căsătorie

Acte necesare pentru înregistrarea (oficierea) căsătoriei:

  • cărțile de identitate
  • certificatele de nastere in original si copie xerox;
  • certificatul prenupțial (eliberat de cabinetul de planing familial din cadrul policlinicii) și care are valabilitate 14 zile de la data emiterii până la data oficierii căsătoriei, din care să rezulte mențiunea expresă "se poate casători"; certificatul prenupțial se eliberează (de regulă) în aceeași zi
  • sentința de divorț rămasă definitivă (hotărârea judecătorească) - original;
  • certificatul de deces (copie si original) al fostului soț (după caz);
  • decizia Delegației permanente a Consiliului județean pentru încuviințarea căsătoriei (pentru tânăra care nu a împlinit 16 ani, dar care are vârsta de 15 ani).

Actele se depun la Oficiul Stării Civile cu 10-14 zile înainte de data fixată pentru oficierea căsătoriei, fiind necesară prezența ambelor persoane care doresc să se căsătorească.

În momentul oficierii căsătoriei este necesară prezența a doi martori, care să aibă asupra lor actele de identitate (carte de identitate sau buletin).

Obținerea dispensiei de vârstă în vederea încheierii căsătoriei tinerelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani

Acte necesare

  • certificat medico-legal in original eliberat de Laboratorul de medicina legala din care sa rezulte avizul medicului ca se poate casatori;
  • certificatul de nastere in original;
  • carnetul, buletinul sau adeverința temporară de identitate;
  • ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară de la domiciului solicitantului.Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități