Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Cartea de identitate

Acte necesare eliberării cărții de identitate

la împlinirea vârstei de 14 ani

 • cerere pentru eliberarea cărții de identitate (semnata de minor si de parinte/reprezentant legal)
 • certificat de naștere, original și copie
 • actul de identitate al unuia dintre părinți, al tutorelui sau reprezentantului legal;
 • certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati (original și copie);
 • actul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada spațiului de locuit - contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu etc. (original și copie);
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condițiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

Cetățenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

primul act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 • cerere pentru eliberarea cărții de identitate
 • certificat de naștere, original și copie
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie);
 • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
 • fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei);
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

Cetățenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.


la expirarea termenului de valabilitate, preschimbare, schimbare nume (ca urmare a căsătoriei, divorțului etc.), anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 • cerere pentru eliberarea cărții de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător (dacă este cazul);
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de căsătorie, sentința de divorț definitivă și irevocabilă (după caz), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului, soției (după caz), original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • actul cu care se face dovada spațiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu etc.) și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

În cazul modificarii numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotarârea judecătorească ramasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.


la pierdere, furt, distrugere ori deteriorare

 • cerere pentru eliberarea cărții de identitate
 • actul de identitate și cartea de alegător (în cazul deteriorării);
 • certificatul de naștere, căsătorie, sentința de divorț rămasă definitivă (după caz), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției (în cazul soțului supraviețuitor), original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • actul cu care se face dovada spațiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu etc.) și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • dovada eliberată de de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • document cu poză de dată recentă (legitimație, pașaport, permis conducere, ori diplomă de absolvire a unei institutii de învatamânt) pentru stabilirea identității, original si copie
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

 • cerere pentru eliberarea cărții de identitate
 • actul de identitate și cartea de alegător deținute anterior;
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de căsătorie, sentința de divorț rămasă definitivă (după caz), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției (în cazul soțului supraviețuitor), original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • actul cu care se face dovada spațiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu etc.), original și copie;
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;
 • declarație tip de primire în spațiu, în cazul în care imobilul nu este proprietate personală, semnată de titularul imobilului în fața lucrătorului de la ghișeul biroului de evidență a populației (în situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.)

în cazul aplicării vizei de reședință

 • cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
 • actul de identitate al solicitantului
 • actul cu care se face dovada adresei de reședință (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu etc.), original și copie;
 • declarație tip de primire în spațiu, în cazul în care imobilul nu este proprietate personală, semnată de titularul imobilului în fața lucrătorului de la ghișeul biroului de evidență a populației (în situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.)
 • găzduitorul își va da consimțamântul, prin completarea rubricii corespunzătoare din cererea pentru stabilirea reședinței, în fața lucrătorului de la ghișeu
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

la stabilirea, restabilirea domiciliului în România

 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
 • certificatul de căsătorie, sentința de divorț rămasă definitivă (după caz), original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției (în cazul soțului supraviețuitor), original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care își stabilesc/restabilesc domiciliul împreună cu părinții, original și copie;
 • actul cu care se face dovada spațiului de locuit (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu etc.), original și copie;
 • pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicarii vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
 • actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei)
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

carte de identitate provizorie - când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate

 • cerere pentru eliberarea cărții de identitate
 • 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorie (1 leu)
 • timbru fiscal sau chitanță reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

DE REȚINUT - taxa și modalitate de achitare:
chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) sau a cărții de identitate provizorii (1 leu) se poate obține la punctul de trezorerie situat la sediul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei. Achitarea taxelor se poate face și la casieria oricărei unități de Trezorerie a statului.

În județul Neamț există 5 servicii publice comunitare locale de evidență informatizată a persoanei: la Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț, Bicaz și Roznov.Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități