Home page
Date generale
Imagini - Galeria foto
Informații utile
Oportunități
Pagini WEB

Știri și informații locale
Noutăți legislative
Horoscop
Mica publicitate
Locuri de muncă

Scanare antivirus online


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanei Neamț (fost SEIP)

info@neamt.ro - Acte necesare pentru...

Ajutor de deces

Ajutorul care se acorda din bugetul asigurarilor sociale de stat, prin intermediul caselor judetene de pensii, in caz de deces al asiguratului/salariatului/pensionarului

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de deces:

  • cerere tip (pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare) sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
  • certificat de deces - original si copie;
  • actul de identitate al solicitantului - original si copie;
  • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul; actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator - original si copie;
  • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
  • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achita, in termen de 24 de ore de la solicitare, de angajator (in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia), institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj (in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia), casa de pensii (in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora).

De la 27 ianuarie 2010 suma acordata pentru ajutorul de deces a fost majorata de la 1.702 de lei la 1.836 lei.
Ajutorul pe care il primeste asiguratul/salariatul/pensionarul in caz de deces al unei persoane din familie este de 851 de lei (reprezentand 50% din ajutorul "standard" de deces) si va creste la 918 lei dupa publicarea bugetului.

Conform legii, ajutorul de deces se acorda, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestora, orice alta persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.Site realizat și administrat de NeT MEDIA. Copyright © NeT Media - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități