Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


   Zone de interes
Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău


Consultați
lista completă
a monumentelor din județul NeamțObiective turistice, istorice și de arhitectură din județul Neamț

PIATRA-NEAMȚ ȘI ÎMPREJURIMI
Piatra-Neamț, una dintre cele mai pitorești așezări ale țării, supranumită adesea "Perla Moldovei", este nu numai centrul administrativ al județului, ci și capitala istorică a unui străvechi ținut românesc, calitate ce i-o conferă vechimea sa bimilenară. Amintită încă de la sfârșitul sec. al XIV-lea printre alte târguri ale Moldovei, este locul unde Ștefan cel Mare își va ridica - în a doua jumătate a veacului următor - curte domnească și biserică, ce constituie și astăzi neprețuite podoabe ale orașului, judicios integrate arhitecturii moderne și ambianței noilor construcții. SCHITURI ȘI BISERICI ALTE OBIECTIVE
Biserica Domnească
Biserica Dărmănești
Biserica "Sf. Neculai"
Schitul Draga (Cozla)
Biserica din Văleni
Schitul Doamna
Biserica din Sarata
Biserica din Vânători
Cetatea Bâtca Doamnei
Curtea Domnească
Turnul clopotniță
Casa memorială Calistrat Hogaș
Casa Paharnicului
Sinagoga
Casa Ivașcu
Primul gimnaziu
Casa Albu
Casa Hausschild
Casa Menzilului Poștei
Spitalul vechi

VALEA BISTRIȚEI
MĂNĂSTIRI SCHITURI ȘI BISERICI Valea Bistriței este zona cu cele mai numeroase monumente. La distanțe relativ mici se succed așezăminte cu un bogat trecut istoric, multe dintre ele ctitorii domnești, alături de construcții modeste, rod al unor strădanii de obște, care nu copleșesc prin monumentalitate dar încântă prin simetrie și printr-un dezvoltat simț al proporțiilor.
Mănăstirea Bistrița
Mănăstirea Bisericani
Mănăstirea Buhalnița
Mănăstirea Durău
Mănăstirea Pângărați
Mănăstirea Petru Vodă
Mănăstirea Tarcău
Biserica din Valea Bradului
Biserica din Bistricioara
Biserica din Chirițeni
Bisericile din Poiana Largului
Biserica din Coroiu
Biserica din Fărcașa
Biserica din Galu
Biserica din Grințieș
Biserica din Ceahlău
Palatul Cnejilor

PIATRA-NEAMȚ - RĂZBOIENI
Cuprinde monumente mai puțin cunoscute, realizate în general din piatră și cărămidă, dar și din lemn. Monumentele religioase precumpănesc, desigur, și în această zonă, dar nu cu exclusivitatea celor de pe Valea Bistriței. În general, restaurările și modificările ulterioare au afectat puritatea stilistică a construcțiilor, fără însă a le diminua valoarea. SCHITURI ȘI BISERICI ALTE OBIECTIVE
Biserica din Cârligi
Biserica din Conțești
Biserica din Gura Văii - Girov
Biserica din Hlăpești
Biserica din Șerbești
Biserica din Tupilați
Biserica din Turturești
Biserica din Unghi
Mănăstirea Războieni
Casa Cantacuzino
Hanul Ancuței
Hanul de la Cârligi
Hanul de la Șerbești
Conacul de la Cârligi
Conacul Catargi - TupilațiPIATRA-NEAMȚ - TÂRGU NEAMȚ
MĂNĂSTIRI SCHITURI ȘI BISERICI Alături de Vale?x?L riței este cel mai căutat și mai important traseu turistic al județului Neamț. Punctul de atracție îl constituie, desigur, orașul Târgu Neamț cu împrejurimile sale, unde strălucește constelația marilor mănăstiri: Văratic, Agapia, Neamț, Secu, Sihăstria. Dar și drumul până la acestea este presărat cu multe alte monumente demne de toată atenția, chiar dacă pentru a le vizita suntem obligați uneori a ne abate din drum.
Mănăstirea Agapia
Mănăstirea Almaș
Mănăstirea Bodești
Mănăstirea Horaița
Mănăstirea Peștera
Mănăstirea Văratec
Biserica din Bodeștii de Jos
Biserica din Corni
Biserica din Gârcina
Biserica din Sarata - Dobreni
Biserica din Dobreni-Cășăria
TÂRGU NEAMȚ ȘI ÎMPREJURIMI
Biserica din Vânători Neamț
Schitul Sihla
Mănăstirea Neamț
Mănăstirea Secu
Mănăstirea Sihăstria
Casa memorială Ion Creangă
Casa memorială Veronica Micle
Casa memorială M. Sadoveanu
Casa Nicolae Popa, Târpești
Cetatea Neamț
Școala Domnească
Spitalul Vechi din Tg. Neamț
Stațiunea Bălțătești
Parcul Natural Vânători Neamț
Rezervația de zimbri
Alte obiective din zonă

ZONA ROMANULUI
Cu un mare număr de monumente, majoritar religioase, în această zonă predomină construcțiile de zid, capabile a servi la nevoie și în scopuri defensive. Bisericile din oraș sunt concepute la proporții impresionante, cu multe accesorii constructive și tendințe de ecletism stilistic. În satele din jur apar destul de frecvent bisericile - capelă, caracterizate de o mai mare precizie constructivă și mai multă sobrietate, o mai largă folosire a elementelor specific moldovenești. Edificiile laice sunt reprezentate mai ales de reședințele unor foste personalități ale vechiului oraș, de unele construcții civile de interes public și de cele două cetăți medievale. ZONA ROMANULUI OBIECTIVE DE CULT
Biserica din Bălănești
Biserica din Bozienii de Sus
Biserica din Budești
Biserica din Doljești
Biserica din Dulcești
Biserica din Miron Costin
Biserica din Sagna
Biserica din Secuieni
Biserica din Trifești
Biserica din Văleni
Complexul Episcopial Roman
Biserica "Precista Mare"
Biserica "Precista Mică"
Biserica Albă ("Sf. Voievozi")
Biserica Armenească
Biserica "Sf. Nicolae"
OBIECTIVE LAICE
Casa Iohann Simeon Brukner
Casa Nevruzzi
Casa vornicului Done
Cetatea Mușatină
Cetatea Nouă a Romanului
Spitalul Vechi din Roman
Conacul de la Gâdinți

PIATRA-NEAMȚ - TAZLĂU - COSTIȘA
OBIECTIVE DE CULT OBIECTIVE LAICE Ocupă partea sudică a județului, în care monumentele cu valoare istorică sau arhitecturală deosebită devin tot mai rare. Punctul de atracție al acestei zone rămâne, indiscutabil, ansamblul fostei Mănăstiri Tazlău, dar nu poate fi ignorată nici biserica din Roznov, apariție insolită în peisajul arhitectonic al monumentelor județului Neamț.
Biserica din Bârcu
Biserica din Bețești
Biserica din Buciulești
Biserica din Roznov
Biserica din Săvinești
Schitul Nechit

Mănăstirea Tazlău
Conacul Crupenschi
Indexul monumentelor din județul Neamț   sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități