Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Turnul-clopotniță - Piatra-Neamț

"Turnul lui Ștefan cel Mare"

Ctitorie Ștefan cel Mare


Turnul-clopotniță astăziCunoscut mai mult sub denumirea de Turnul lui Ștefan cel Mare, turnul-clopotniță este amplasat la nord-vest de biserica "Sf. Ioan" și face parte, împreună cu aceasta, din complexul arhitectural "Curtea Domnească". El s-a păstrat destul de bine, fără modificări importante care să-l îndepărteze de forma sa inițială. Mult mai elegant, mai bine proporționat și mai bogat în detalii valoroase de arhitectură față de cel ridicat de Ștefan cel Mare la Mănăstirea Bistrița sau la Botoșani, turnul din Piatra-Neamț a fost construit la un an după sfințirea bisericii, fapt consemnat în pisania de pe zidul estic:

Io Ștefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a zidit această clopotniță împreună cu doamna sa Maria, fiica lui Radu voievod, și cu prea iubitul lor fiu Bogdan voievod, în anul 7007 (1499), iar al domniei sale anul al 43-lea curgător, octombrie 28.

Este o prismă înaltă, cu latura de 5,80 m, de secțiune pătrată până la înălțimea de 7 m (deasupra catului al II-lea), și care prin ieșirea muchiilor devine octogonală, cu laturile neegale, muchiile prismei pătrate prelungindu-se pe teșituri, pe o înălțime de câțiva metri, cu câte un contrafort, ca la toate turnurile de acest fel - care au servit și ca loc de refugiu și apărare împotriva atacurilor vrăjmașilor. Încăperea de la nivelul solului, boltită cu un semicilindru, este izolată.

În 1957 George Călinescu scria: Un turn zvelt, octogonal, pe soclu patrulater, apără ca o suliță această mică fortăreață. Parterul, cu boltă semicilindrică și cu două ferestre mici în pereții de sud și vest, are intrare directă, pe latura de miazăzi. Accesul la primul cat se făcea printr-o scară mobilă (azi înlocuită cu una metalică), iar de aici mai sus, până la camera clopotelor, pe o scară interioară fixă.

Construcția este executată din piatră brută străbătută cu câteva brâie de cărămidă. Muchiile prismei și contraforții, din piatră fățuită. Pe fețele netede ale blocurilor de pe colțuri se mai păstrează pe alocuri discurile mici de teracotă smălțuită și colorată care astupă găurile lăsate de cleștii cu care au fost ridicate pietrele pe schelă, îmbogățind totodată decorul fațadei.

Camera clopotelor reține atenția prin urmele arcelor de susținere și pandantivii de colț, ceea ce ne duce cu gândul la o boltă semisferică. Astăzi în camera clopotelor se găsesc 4 clopote: cel mare, din secolul al XVII-lea, cu o sonoritate unică, altul din secolul al XIX-lea, iar celelalte două sunt turnate în anul 1979, la Târgu Neamț, de către meșterul Damian.

Decorațiunile sunt realizate de firidele existente în partea superioară și de brâurile de cărămidă aparentă care înconjoară turnul la limitele ferestrelor mari și sub fereastra mică de la primul cat.

Pe la jumătatea veacului XIX se face supraînălțarea turnului, peste ultimul nivel medieval creindu-se o încăpere pentru "păzitorii de foc". Într-o stampă executată de Gh. Asachi în 1847 foișorul nu se observă, dar se știe că el exista deja în 1861, an în care s-a deschis o listă de subscripție publică pentru achiziționarea și montarea în vârful turnului a unui orologiu de mari dimensiuni.

Primul ceas se pare că a fost adus de la Viena și montat în anul 1861. Pe de altă parte se spune că în ocnița din peretele de est a turnului a existat o tăbliță care cuprindea date despre construcția foișorului și așezarea ceasului public. Pe tăbliță apărea următoarea însemnare "Ceasul din acest turn a fost donat de Vasile Miteanu, în memoria moșului său Nicolae Gridov în anul 1890". Unele surse indică faptul că orologiul din Turnul lui Ștefan cel Mare a fost fabricat într-un atelier din Viena, în anul 1888.
Mecanismul ceasului a fost schimbat, se pare, de mai multe ori de-a lungul timpului. Cel existent în momentul de față în turn, și care nu mai este cel original, a fost montat în anul 1920, prin contribuția unor negustori din Neamț, și a fost o comandă specială pentru Piatra-Neamț. Ceasul a funcționat continuu până la al doilea război mondial. A fost reparat prin anii '60 și a funcționat până în anul 1975. Prin 1980 a fost din nou reparat și a mai funcționat până în 1989, după care acesta s-a oprit. A fost reparat și repus în funcțiune în anul 2006.

Astăzi, deși a încetat să mai fie cea mai înaltă construcție din oraș, "turnul lui Ștefan cel Mare" a rămas un simbol și o mărturie de necontestată valoare sentimentală, găsindu-și locul cuvenit pe emblema acestei străvechi urbe românești.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități