Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău
Sinagoga - Piatra-Neamț

Sinagoga


La extremitatea estică a fostei Curți Domnești, în imediata apropiere a Liceului "Petru Rareș", se află Sinagoga de lemn, monument cu o istorie îndelungată și pe alocuri controversată, mărturie a numeroasei comunități evreiești care a existat în acest oraș încă din evul mediu.

Actuala construcție s-a ridicat pe locul alteia mai vechi, în baza hrisovului din 19 iulie 1766 semnat de voievodul Grigore III Ghica. Vechea sinagogă a fost de piatră, dar de la începutul secolului al XVIII-lea nu s-a mai îngăduit decât ridicarea unor sinagogi de lemn, ceea ce explică și materialul folosit la construirea acestui monument.

Faptul că Sinagoga se află atât de aproape de Biserica "Sf. Ioan", nerespectându-se tradiționala distanță de 150 de stânjeni (aproximativ 300 m) care trebuie s-o despartă de o biserică creștină, a fost explicat de regulă prin marea vechime a edificiului inițial, care ar fi precedat construirea ansamblului arhitectural din epoca lui Ștefan cel Mare. Adepții acestui punct de vedere pleacă de la premiza că nimeni nu ar fi îngăduit ridicarea unei sinagogi sub zidurile Curții și Bisericii Domnești și că aceasta deja exista în 1497-1499 când Ștefan cel Mare a construit biserica și turnul-clopotniță, lăsând-o apoi pe vechiul amplasament.

În ceea ce ne privește, considerăm că este vorba de o simplă nesocotire a regulilor tradiționale, deoarece dacă s-ar fi avut în vedere stricta respectare a acestora, nimic nu l-ar fi împiedicat pe Ștefan cel Mare să dispună demolarea și strămutarea sinagogii la o distanță convenabilă. Nu trebuie să uităm că în vechiul cimitir evreesc de pe muntele Pietricica, cele mai vechi pietre de mormânt datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și că Sinagoga se află pe pământ domnesc, comunitatea evreească plătind o dare anuală (bezmăn) pentru folosirea acestuia. Foarte probabil ca vechea construcție de piatră să se fi ridicat pe la mijlocul secolului al XVII-lea pe actualul amplasament, cu aprobare domnească, fără a se ține seamă de respectarea distanței prestabilite față de Biserica "Sf. Ioan" așa cum a procedat de altfel și Grigore III Ghica în 1766 când a încuviințat actuala sinagogă de lemn.

Sinagoga - Piatra-NeamtSinagoga din Piatra-Neamț e construită din bârne groase învelite cu taban atât la interior cât și la exterior. Temelia înaltă de piatră face ca intrarea în edificiu să se realizeze prin coborârea mai multor trepte, iar interiorul se prezintă ca o galerie închisă cu două etaje la nord și un singur etaj la vest, unde e sinagoga femeilor, la sud aflându-se o altă galerie de mai mici dimensiuni destinată copiilor.

În peretele estic al sinagogii este așezată "Urna Sfântă", adevărată operă de artă executată în lemn sculptat și dispusă în trei etaje, fiecare nivel fiind așezat pe coloane rotunde acoperite cu bronz și argint. Această urnă a fost lucrată în 1835 de Șaraga Ițchok ben Moische, dar în patrimoniul lăcașului s-a mai păstrat și o frumoasă perdea cu șapte triunghiuri și o inscripție în ebraică din care rezultă că a fost realizată în 1767, deci la numai un an de la construirea actualului edificiu.

Un eveniment interesant este legat de casa din imediata apropiere a sinagogii. Este vorba de o anexă a edificiului și pe care comuniștii vroiau să o demoleze în 1977 pentru a face loc unei alte clădiri. Intervenția unui grup de oameni de cultură, printre care poetul Daniel Corbu și scriitorul Adrian Alui Gheorghe, pe lângă Adrian Păunescu, persoană cu destulă trecere pe lângă autoritățile comuniste de la acea vreme, a avut ca rezultat salvarea construcției doar pe hârtie, întrucât aceasta fusese deja demolată între timp. Demarate în anul 2006 și finalizate la începutul lui 2009, lucrările de refacere a acestui edificiu au readus la viață vechea construcție, deși nu exact pe același amplasament.

În momentul de față întregul ansamblu a fost redat circuitului istoric și cultural al județului Neamț, sinagoga din Piatra-Neamț fiind inclusă în proiectul de punere în valoare a centrului istoric al municipiului. În fiecare an sute de turiști vizitează acest monument unicat în arealul Moldovei, el fiind o mare atracție cu precădere pentru turiștii de cult mozaic.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități