Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Schitul Sihla

Schitul Sihla

  • Hramul: "Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul", sărbătorit la 24 iunie; "Sfinta Cuvioasa Teodora de la Sihla", sărbătorit la 7 august
  • Imagini Schitul Sihla

Schitul SihlaLa aproximativ 3 km sud de Mănăstirea Sihăstria, pe o coamă de obcină, în apropiere de peștera în care - în secolul al XVII-lea - a nevoit Cuvioasa Teodora, fiica lui Joldea Armașu de la Cetatea Neamț, se adăpostește Schitul Sihla. Aici, la 1000 m altitudine, sub o îngrămădire de stânci, se ridică două bisericuțe de lemn executate în cel mai autentic stil moldovenesc și care conferă așezământului monastic o notă de intimitate, de tihnă și de pitoresc deosebit.

Sf. Teodora de la SihlaSe pare că, pe la începutul secolului al XVIII-lea, unii călugări de la Mănăstirea Secu s-au retras în aceste locuri întru rugă și credință, boierii Cantacuzini ridicându-le aici biserică de lemn prin anii 1741-1742. Actuala biserică a schitului Sihla, cu hramul "Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul", datează din anul 1813, când Arhimandritul Venedict - egumenul Mănăstirii Secu - a făcut un lăcaș din bârne de brad pe temelie de piatră. Refăcută în 1973 prin grija arhimandritului Victorin Oanele - starețul Mănăstirii Sihăstria - această biserică se află în mijlocul unei mici incinte, în care se pătrunde pe sub un turn-clopotniță cu două nivele. Are un plan triconc și turlă pe naos, iar absida altarului - de formă poligonală - este mai mare decât absidele laterale. Pridvorul este situat pe latura vestică în axul edificiului, pronaosul făcând corp comun cu naosul. Se pare că tot în 1813 a fost făcută și catapeteasma, sculptată în lemn de tei și poleită cu aur, cele mai frumoase icoane fiind cele patru împărătești pictate de Iulian Monahul în anul 1852. Prin strădania aceluiași stareț, Victorin Oanele, s-a realizat și fresca interioară a bisericii, executată în anul 1974 de către pictorul Vasile Pascu din Focșani.

La aproximativ 100 m vest de biserica mare se află și bisericuța "dintr-un brad", cu hramul Schimbarea la Față, adăpostită pe o prispă îngustă, sub o stâncă uriașă. Ea a fost ridicată în 1763 de "Dumnealui aga Ioaniță Pășcanul Cantacuzino" și constituie un unicat în arhitectura noastră religioasă prin dimensiunile sale miniaturale. Din același motiv reține atenția și catapeteasma, care a fost pictată în ulei probabil în același an în care a fost construită și biserica.

Accesul către schitul Sihla se poate face astfel:

  • Piatra-Neamț - Mănăstirea Agapia - Schitul Sihla (44 + 8 km)
  • Târgu Neamț - Mănăstirea Secu - Schitul Sihla (23 + 5 km)
  • Târgu Neamț - Mănăstirea Agapia - Schitul Sihla (9 + 6 km)

Pe stâncile din jurul schitului Sihla se poate practica bouldering-ul.

Trimiteri:

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități