Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău
Schitul Doamna - Piatra-Neamț

Schitul Doamna


Schitul DoamnaPrintre vechile biserici care împodobesc astăzi municipiul Piatra-Neamț, alcătuind un neprețuit patrimoniu de creație și suflet românesc, se numără, fără îndoială, și Schitul Doamna, ale cărui ziduri imaculate străjuiesc un mic platou din dreapta Bistriței, sub poalele împădurite ale Cernegurei, în aceeași zonă pitorească pe care localnicii o definesc prin denumirea "Peste Vale".

Edificiul impresionează de la prima vedere prin dimensiunile sale reduse și prin simplitatea sa, semn că a fost ridicat pentru a servi nevoilor de credință și evlavie ale unei obști monahale cu un număr restrâns de viețuitori. Zidurile puternice, care depășesc uneori grosimea de 1,5 m, se înalță după obișnuitul plan treflat, cu absidele bine conturate și care prezintă la exterior câte trei fațete plane îmbinate în unghi. Acoperișul în două ape, ușor evazat deasupra absidei altarului, se desfășoară unitar până la clopotnița scundă ce se înalță la extremitatea vestică, deasupra intrării originare. Este cât se poate de clar că în momentul primei sfințiri biserica a avut o singură încăpere și că mult mai târziu s-au adăugat pridvorul de pe axul longitudinal al navei și veșmântăria de pe latura sudică, în dreptul absidei altarului.

În interior, pridvorul îngust este acoperit cu o boltă stelară susținută de patru perechi de nervuri, ce contrastează cu puritatea stilistică a bolții semicilindrice a naosului, care se întinde inclusiv deasupra altarului. Absidele laterale sunt scobite în grosimea zidurilor, iar deasupra ieșirii din naos se află un mic cafas (balcon) ce asigură accesul în clopotniță. Restaurată între anii 1991-1993, i se mai adaugă un mic pridvor pe latura sudică.

Se pare că Schitul Doamna nu a avut pictură nici în interior nici în exterior. Doar deasupra intrării în pridvor s-au realizat recent două medalioane în mozaic cu portretele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În schimb, catapeteasma executată din trei dulapi de proporții impresionante, etalează întreaga gamă de motive sculpturale caracteristice unui stil neobizantin oarecum autohtonizat prin prezența masivă a elementelor decorative preluate din arta populară a Văii Bistriței. Registrele superioare cuprind icoane zugrăvite direct pe scânduri iar cele de la bază icoane detașabile, separate prin colonete miniaturale artistic sculptate. Motivele vegetale stilizate domină cu autoritate câmpurile dintre icoane și o mare parte din suprafața ușilor împărătești, iar chipurile sfinților, pictate de Mihai Zugravul, se impun prin expresivitate și printr-o fericită îmbinare a culorilor.

Următoarea inscripție aflată chiar pe iconostas oferă și precizarea cronologică necesară datării acestei creații cu incontestabile calități artistice:

Această sfântă catapeteasmă s-au făcut prin sârguința Cuvioșeniei Sale Kir Kalestru ieromonah și duhovnic al acestui schit, la leat 1802.

În legatură cu datarea monumentului, este greu de precizat anul zidirii, dată fiind lipsa oricărei mențiuni epigrafice sau documentare care să-l amintească. Este de presupus că viața monahală în această zonă are o veche tradiție, prezența schitului de maici de la Văleni și apropierea târgului medieval Piatra, ca și tihna locurilor de la poalele Cernegurei creând condiții favorabile constituirii unor mici obști isihaste. De altfel, păstrarea în tradiția locală a unui toponim ca "Poiana Maicilor" chiar pe Cernegura, constituie un indiciu în acest sens.

De un mare ajutor în datarea aproximativă a Schitului Doamna ne este inscripția de pe crucea de piatră care s-a păstrat în altarul bisericii: "Aici odihnește robul lui Dumnezeu ieromonah Mitrofan, de care este făcută Sfânta biserică aceasta..." și indică data morții ctitorului la 6 decembrie 1790. Rezultă deci că biserica s-a zidit în jurul anului 1790, care poate fi luat ca termen post quem de datare, catapeteasma fiind montată ulterior de ieromonahul Kalistru, succesorul ctitorului Mitrofan.

Ținând seama de specificul vieții isihaste românești și de evoluția altor obști monahale din Moldova și din zonă, considerăm că Schitul Doamna s-a constituit încă de la jumătatea secolului al XVIII-lea pe această vatră, folosind o mică bisericuță de lemn, pentru ca apoi, între anii 1788-1790, să se ridice actuala biserică de zid. În favoarea acestui punct de vedere pledează și cărțile liturgice care s-au mai păstrat, cele mai vechi datând din perioada 1760-1785: o Evanghelie tipărită la Iași în 1762, cu o însemnare scrisă cu litere chirilice pe mai multe pagini, un Octoih editat la București în 1774 și un Triod apărut la Râmnic în 1784.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități