Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Muzeul etno-folcloric Nicolae Popa - Târpești

Casa muzeu Nicolae Popa - Târpești

În satul Târpești (com. Petricani) își are locul Nicolae Popa (n. 13 aug. 1919), cântăreț bisericesc, colecționar pasionat și consecvent de artă populară autentică dar și de obiecte folclorice. Creator popular de măști, el este unul din numele de referință în arta naivă, devenit cunoscut nu numai pe plan național dar și european.

Casa Nicolae Popa - Târpești

Încă din copilărie a învățat să confecționeze măști de Anul Nou, iar mai târziu a început să sculpteze în grezie și lemn. Îi place să cioplească chipuri de oameni, așa cum îi vede el, reușind să le dea înfățișări inedite, originale. Despre măștile sale, despre sculpturile sale dar mai ales despre arta confecționării lor au scris, printre alții, Ion Vlăduțiu, Gheorghe Aldea, Vasile Savonea, Romulus Vulcănescu, iar Adrian Păunescu i-a dedicat poemul Artistul din Târpești.

Neculai Popa realizează două categorii de măști: antropomorfe și zoomorfe. În prima categorie intră măștile: batrân, babă, urât, drac, cucoana, Anul Nou, Anul Vechi, doctor, ofițer, evreu, negustor, țigan, țigancă, harap etc. În a doua categorie întâlnim: urs, țap, berbec, capră etc.

Lucrări ale sale au fost expuse în mari orașe ale lumii, despre ele scriind Michel Fortin, Raymond Charles (prof. univ. dr. la Sorbona), Samuel Glotz, Sandra și Scott Windeart etc.

Acest artist popular este totodată și un culegător de creație folclorică orală, și aceasta cu atât mai mult cu cât, îndrăgostit de valorile tradiționale ale culturii și spiritualității neamului nostru, le vede pe cale de dispariție. În acest sens el a reușit să publice în 1998, sub forma unei monografii versificate a satului Târpești, o prezentare a numeroase și diverse obiceiuri legate de momente semnificative din viața obștii. Sub titlul LUMEA SATULUI - datini și obiceiuri pierdute; Târpeștii de altădată, Nicolae Popa readuce în lumină tradițiile ocazionate de șezători și clăci, baluri și jocuri populare din zile de rând și sărbători, plecarea recruților în armată, logodnă, nuntă sau înmormântare.
Alte lucrări: Cartea vieții mele, (1996); Din lumea văzută și nevăzută - cugetări, întâmplări și snoave - în proză (2002); De la lume adunate - altfel de întâmplări, povestiri, glume și strigături - în versuri (2006).

Expoziții colective pe plan internațional:
1969 - Bratislava; 1971 - Italia, Polonia; 1972 - Iugoslavia, Franța; 1973 - Elveția; 1974 - R.F.G., Argentina, S.U.A., Mexic; 1975 - Belgia, Germania; 1976 - Olanda, Mongolia, China, U.R.S.S; 1978 - Suedia, Franța, Japonia, S.U.A.; 1980 - Canada, S.U.A., Cehoslovacia, Bulgaria; 1982 - Italia; 1983 - S.U.A. etc.

Expoziții personale:
1965 - Bacău, București; 1967 - Piatra Neamț, București; 1970 - Pitești; 1971 - Piatra Neamț, București, Curtea de Argeș; 1972-1973 - Iași; 1977 - Piatra Neamț; 1982 - București, Mamaia; 1983 - Constanța, Slănic Moldova; 1984 - Mangalia

Premiul special al U.A.P. la expoziția republicană 1967; Meritul cultural cl. I - 1968; Premiul I la expoziția republicană de artă populară 1969; Mențiune de onoare la Trienala Internațională de Artă Naivă Bratislava 1969; Medalia de aur la expoziția republicană de artă populară 1974; Crucea de Onoare a Societății Franco-Britanice 1982.

Imagini Muzeul etno-folcloric Nicolae Popa - Târpești.
For other informations about Neculai Popa, click here.

În fața casei sale

Împreună cu alți creatori populari

    Unele informații sunt extrase din lucrarea Dicționarul oamenilor de seamă din județul Neamț, de C-tin. Prangati, apărută la Editura Crigarux - Piatra-Neamț, director Cristian Livescu. Copyright © Ed. Crigarux.
pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități