Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău
M U Z E E   Ș I   C O L E C Ț I I   S Ă T E Ș T I

Alcătuite din inițiativa unor pasionați animatori ai culturii, adeseori învățători sau profesori, aceste colecții au o valoare instructiv-educativă care nu poate fi neglijată și, nu de puține ori, un conținut științific care stârnește interesul specialiștilor și vizitatorilor.
Colecția muzeală
"Vasile Conta"

comuna Bălțătești

De dată recentă, deschisă în 1993, colecția cuprinde elemente de istorie locală, în cadrul căreia este prezentată și viața și opera filozofului născut pe aceste meleaguri, precum și un valoros material etnografic și de artă populară din zonă (sat Ghindăoani, comuna Bălțătești).
Colecția muzeală Dreptu
comuna Fărcașa

Datorată învățătorului Romanescu, expoziția din localul școlii vechi cuprinde exponate ce dovedesc bogăția faunei locale.
Colecția muzeală a comunei Vânători-Neamț
comuna Vânători-Neamț

Adăpostită în localul vechii școli a satului, această colecție a rezultat din activitatea plină de dăruire a unui profesor de istorie (C. Bordeianu), care a adunat valoroase materiale etnografice, de artă populară, tipărituri, numismatică, materiale arheologice etc.
Colecția de etnografie
și artă populară

comuna Bicazul Ardelean

Cuprinde o interesantă zestre de artă populară și de etnografie de pe valea Bicazului, adunată prin grija regretatului profesor Barna.
Muzeul satului
comuna Moldoveni

Deschisă în 2003, expoziția are mai mult un caracter bisericesc însă cuprinde și vestigii istorice locale, obiecte religioase foarte rare, cărți vechi, dar și obiecte de etnografie și folclor. Cele mai vechi exponate sunt câteva topoare din silex și idoli cucutenieni.
Casa memorială
"dr. I.I. Mironescu"

comuna Tazlău

Organizată în anul 1969, expoziția permanentă cuprinde obiecte personale, fotografii, schițe, cărți și mobilier care au aparținut apreciatului scriitor, prieten cu George Topârceanu, Mihail Sadoveanu, Panait Istrati.
Muzeu etnografic din Adjudeni
comuna Tămășeni

Muzeul este adăpostit în școala din Adjudeni (SAM), colecția etno-folclorică fiind formată din peste 250 de exponate precum porturi populare, obiecte ceramice și de uz gospodăresc, țesături. Cele mai valoroase exponate sunt reprezentate de două prosoape create în urmă cu un secol, țesute în război și apoi cusute de mână cu fir metalic; două cărți religioase tipărite la 1900; o icoană pictată pe lemn de la sfârșitul secolului trecut și un țol vărgat vopsit în culori naturale obținute din plante
Muzeu etnografic din Nisiporești
comuna Botești

Înființat chiar în școala din Nisiporești, inițiativa aparține învățătoarei Olga Gal, care a reușit să adune și să pună în valoare peste 100 de piese. Printre acestea se regasesc costume naționale, mașinării folosite în tehnologia prelucrării produselor cerealiere și tipuri de case specifice zonei.
Muzeu etnografic din Tămășeni
comuna Tămășeni

Muzeul s-a înființat în anul 1992. Exponatele provin din donații de la locuitorii comunei și din satele din jur, colecția fiind una foarte apreciată. Muzeul se află în incinta Căminului cultural și surprinde prin bogăția obiectelor populare de îmbrăcăminte.
Muzeul etno-folcloric "Nicolae Popa"
comuna Petricani
Muzeul organizat în casa sa constituie cea mai interesantă colecție muzeală sătească din județ, rezultată din dragostea pentru vestigiile trecutului a unui mare amator și creator de artă populară. Muzeul reunește, deopotrivă, arheologie, numismatică, etnografie, artă religioasă, precum și creații proprii ale colecționarului - măști, sculptură în lemn etc.
Casa Popa

Muzeul Nicolae Popa

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități