Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău
Biserica Domnească "Sf. Ioan" - Piatra-Neamț

Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  


Secțiune longitudinală și planul bisericii. (după releveul Școalei de Arhitectură).

Vechea catapeteasmă nu se mai păstrează, iar cea actuală a fost montată cu prilejul lucrărilor din 1868-1873, fiind sculptată de "Gherasim monahul și Tănase săpătorul" și zugrăvită de către pictorii Panaite Mavrodin și C.V. Basarab "după modelul de la Agapia".

Dacă ornamentația bisericii a fost sau nu întregită prin zugrăvirea interioarelor, este foarte greu de precizat astăzi. Chiar dacă nu s-a realizat o pictură murală în timpul vieții ctitorului, este foarte probabil ca vreunul dintre urmașii săi să se fi îngrijit de acest lucru. Dar "reparațiile" din 1799-1806 și 1868-1873, care au prevăzut printre altele și unele tencuieli interioare, au înlăturat orice indiciu și orice posibilitate de a investiga în acest sens. Lucrările de restaurare din 1937-1938 s-au încheiat prin eliminarea multor "îndreptări" și adăugiri de dată mai recentă, redându-se bisericii - în măsura în care acest lucru mai era posibil - forma sa originară.

Din tezaurul bisericii nu s-au mai păstrat decât un Tetraevangheliar, aflat astăzi la Muzeul de Istorie al României. Scris la Putna în 1502 de către ieromonahul Spiridon, acest manuscris poartă mențiunea că a fost lucrat din porunca lui Ștefan cel Mare pentru "biserica sa cu hramul Sf. Ioan, de la curțile sale de pe Bistrița", ridicându-se la valoarea unei adevărate opere de artă prin ornamentația bogată și miniaturile care înfrumusețează textul. Un deosebit interes istoric prezintă și noul Pomelnic, întocmit în 1792, care consemnează cele mai importante evenimente din existența acestei ctitorii voievodale.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități