Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău
Biserica Domnească "Sf. Ioan" - Piatra-Neamț

Pagina: 1 2   pagina 1 Pagina următoare

Biserica Domnească "Sf. Ioan Botezătorul"

Ctitorie Ștefan cel Mare


PisaniaBiserica Domnească "Sf. Ioan Botezătorul" a fost zidită în anii 1497-1498, după cum rezultă din pisania din stânga ușii de la intrare:

Binecinstitorul și de Hristos iubitorul Io Ștefan voievod, a început și a zidit și a săvârșit acest hram în numele Nașterii cinstitului și slăvitului prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul, întru rugă sieși și doamnei sale Maria și prea iubitului lor fiu Bogdan voievod, care a început a se zidi în anul 7005 (1497) iulie 15 și s-a săvârșit în anul 7006 (1498) iar al domniei sale al 40 și doilea curgător, luna noiembrie, 11 zile.

Biserica DomneascăConstrucția măsoară 25,90 m în lungime, 8,10 m în lățime în dreptul pronaosului, având o înălțime de 11,30 m (până la streașină), fiind cel mai valoros edificiu al Ansamblului arhitectural din epoca lui Ștefan cel Mare.

Împreună cu cele de la Borzești și Războieni, această biserică se distinge prin structurarea interioară aparte, prin forma și stilul rafinat ce se formează și care se va numi stil moldovenesc. Caracteristică tipului constituit la sfârșitul secolului al XV-lea, ea este o îmbinare între construcțiile cu plan dreptunghiular și bolți semicilindrice și cele cu plan trilobat și turlă pe naos. Dar în același timp, prin cele două nișe laterale ale naosului se anticipează unele rezolvări arhitecturale ale veacului următor, ce vor deveni reprezentative în cazul bisericilor de la Arbore, Reuseni și Dobrovăț.

Intrarea în bisericăIntrarea în biserică se face printr-un portal de piatră, de factură gotică, creație cu totul remarcabilă prin îmbinarea unor elemente comune epocii, cu altele de certă originalitate. Torurile marginale, separate prin cavete adânci, se nasc din cunoscutele baze cilindrice sau prismatice, îngrijit ornamentate cu decor stilizat de incizii geometrice, caneluri și frunze. Procedeul apare ca un laitmotiv în practica arhitecturală a epocii dar amplasarea unui decor sculptural pe întreg timpanul portalului constituie un caz mai puțin obișnuit în ansamblul ctitoriilor lui Ștefan cel Mare, cu atât mai mult cu cât este vorba de un motiv ornamental ce reprezintă o transpunere a modelului din piatră traforată, caracteristic ferestrelor cu menouri.

Interiorul este împărțit după sistemul devenit clasic, în pronaos, naos și altar. În urma unei intervenții recente, ținând de necesitatea măririi spațiului interior, s-a practicat o deschidere mare în zid, terminată cu un puternic arc transversal. Ancadramentul de piatră al ușii despărțitoare, ornamentat cu baghete încrucișate, motiv foarte uzitat în acea perioadă, este astăzi amplasat în exterior, pe latura de nord a incintei.

Pronaosul este acoperit cu două calote sferice, dispuse în filă, separate printr-un mare arc transversal din piatră, care împreună cu arcele dublouri longitudinale, preia împingerile bolților și le descarcă prin intermediul unor console bine marcate în pilaștrii de piatră de talie, cu retrageri și muchii teșite. Un perete masiv despărțea pronaosul de naos.

Naosul este împărțit în trei travei, separate prin două arce dublouri transversale. Traveele transversale sunt acoperite cu bolți semicilindrice. Traveea centrală prezintă o boltă de forma unei calote sferice, sprijinită pe arce oblice cu pandantivi, după sistemul moldovenesc specific epocii lui Ștefan cel Mare. În naos, două abside practicate în grosimea zidului se regăsesc marcate în exterior prin rezalituri puternice, flancate de contraforturi, acoperite cu o copertină din piatră de talie, care urcă până la înălțimea nașterilor bolților.

Absida altarului are forma uzuală semicirculară , fiind boltită în sfert de sferă, cu o singură fereastră centrală situată pe axul navei.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2   pagina 1 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități