Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău




Biserica "Adormirea Maicii Domnului", Vânătorii Pietrei - Piatra-Neamț

Biserica "Adormirea Maicii Domnului", Vânătorii Pietrei


Din mila lui Dumnezeu, noi Ștefan voievod al Țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că acest adevărat credincios al nostru pan Mihail logofăt ne-a slujit drept și credincios. Deci noi văzând dreapta și credincioasa lui slujbă către noi, l-am miluit cu deosebita noastră milă și i-am dat în țara noastră un sat din satele noastre, anume Vânătorii noștri pe Bistrița, care sunt mai jos de Piatra lui Crăciun...

Biserica Vânătorii PietreiAceastă însemnare dintr-un document emis de cancelaria lui Ștefan II, fiul lui Alexandru cel Bun, la 25 ianuarie 1446, constituie prima mențiune oficială în legătură cu existența satului Vânători, astăzi cartier al municipiului Piatra-Neamț, situat pe malul stâng al Bistriței. Din aceeași sursă deducem că satul era mai vechi, existând deja la data amintită și că până atunci făcuse parte din moșiile domnești, fiind probabil inclus în ocolul târgului Piatra. După această dată numele satului va apare în numeroase alte documente, mai ales că în mai multe cazuri mănăstirea Văleni este pomenită sub denumirea de Mănăstirea Vânători, creându-se astfel numeroase confuzii și nedumeriri.

Probabil că satul Vânători a avut încă de la începuturi biserică proprie, dar cea existentă astăzi este de dată mai recentă, după cum indică inscripția în limba română cu litere chirilice păstrată pe latura sudică, pe ancadramentul de lemn al vechii intrări:

Această sfântă biserică a fost făcută prin silința și cheltuiala lui Ioil, egumen de Bisericani, 1776 IS - HS - NIKA.

Este construită din bârne de brad pe temelie de piatră, în stil specific moldovenesc, cu un plan trilobat, absidele laterale și cea a altarului, fiind ușor pronunțate. Pridvorul de la sud și pronaosul ce prelungește spre vest nava bisericii, sunt adaosuri ulterioare, ca și turla oarbă cu acoperământul bulbat, ce conferă totuși mai multă suplețe întregului ansamblu. Acoperișul de draniță, în două ape, cu margini evazate, se rotunjește la absidele laterale și cea a altarului, închizându-se în unghiuri drepte.

În interior, pridvorul și pronaosul prezintă un acoperământ plan, însă naosul se înalță printr-o elegantă boltă en berceau (semicilindrică), ce se desfășoară până la catapeteasmă. Absidele laterale sunt acoperite în arc, iar altarul este dominat de un arc transversal de susținere spre care converg nervurile unui segment de sferă.

Catapeteasma originară, realizată odată cu biserica în secolul al XVIII-lea și care se păstrează și acum în colecția muzeală a Mănăstirii Văratec, este o piesă de mare valoare artistică și deosebită frumusețe. Lucrată în lemn de tei și stejar, această creație de autentică artă românească respectă cu strictețe dispunerea ierarhică și spațială specifică iconografiei creștine ortodoxe. Dar ceea ce frapează de la prima vedere în aceste picturi este îmbinarea unor elemente stilistice diferite dar nu și eclectice, din care a rezultat un ansamblu unitar de certă originalitate. Psihologia personajelor biblice emană un anume hieratism bizantin, cromatica folosită creează o transparență renascentistă, iar frecvența planurilor secundare de inspirație locală trimite cu insistență la frescele de la Voroneț și Sucevița. Ușile împărătești, mai ales, tratate preponderent pictural și mai puțin sculptural, ca de altfel întreaga lucrare, degajă acea atmosferă specific moldovenească în care transcendentalismul rece și distant al canoanelor se atenuează prin căldura unui umanism izvorât din simplitate și firesc.

Cam în același spirit au fost zugrăvite și alte două frumoase icoane (Sf. Maria și Isus) datând tot din secolul al XVIII-lea. În rest, merită a fi semnalată și o cruce îmbrăcată în argint, cu superbe încrustații în lemn, donată de Ioanichie din Rădăuți la 1782.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități