Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău


Biserica din Văleni - com. Văleni

Biserica din Văleni - com. Văleni


Biserica din Văleni (comuna Văleni), cu hramul "Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia", a fost ridicată în anul 1519 de către postelnicul Cozma Șarpe, în stilul monumentelor religioase din vremea lui Ștefan cel Mare.

Planul este asemănător cu cel al bisericii "Sf. Ioan" din Piatra-Neamț, în formă de navă, fără sânuri laterale dar cu pridvor la sud-vest. Acoperișul simplu, fără turle și fără clopotniță este rotunjit deasupra absidei altarului. Ușa de la intrare păstrează portalul gotic, ogival, cu toruri și cavete îmbinate în unghi frânt, iar sistemul de boltire este specific moldovenesc. Peretele dintre naos și pronaos a fost redus la forma unui arc masiv, de care s-a fixat partea superioară a vechii tâmple, remarcabilă prin stilul renascentist în care a fost realizată, dar care a fost înlocuită, ajungând într-o proastă stare de conservare.

Pisania originară se păstrează deasupra intrării:

Cu voia lui Dumnezeu, eu robul lui Dumnezeu Cozma Șarpe postelnic a zidit acest hram la curtea din Scheia, întru numele Sfinților celor 40 de Mucenici din Sevastia, pe vremea binecredinciosului Domn Io Ștefan Voievod și s-a început a zidi la 7027 (1519) luna lui martie 30 și s-a săvârșit în același an, luna iunie 22.

În anii 1878-1879 s-a construit de către Ecaterina Văleanca - proprietara moșiei - un zid de incintă în jurul bisericii, cu o clopotniță masivă deasupra intrării conferind ansamblului aspectul unei mănăstiri întărite. În aceeași perioadă se construiește Conacul familiei Stârcea. Valoarea întregului ansamblu crește și prin amenajarea parcului dendrologic din apropiere, ce mai păstrează numeroși arbori exotici.

În anul 1864, prin grija boierilor Elisabeta și Ion Stârcea, sfântul lăcaș beneficiază de unele reparații. Cele mai importante lucrări de refacere și consolidare au fost făcute în anul 2005.

Biserica a fost resfințită pentru prima oară în anul 1864, fiind resfințită apoi în anul 2006 odată cu finalizarea lucrărilor de consolidare și restaurare a bisericii, lucrări executate prin grija preotului paroh Gheorghe Paleu.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități