Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău


Biserica "Sf. Voievozi" - Tupilați

Biserica din Tupilați


Într-un fost parc din marginea apuseană a satului Tupilați (com. Tupilați) se înalță construcția de zid a Bisericii "Sf. Voievozi", ctitorită de Ștefan C. Catargi la 1811.

Folosită multă vreme în exclusivitate de către familia boierească, biserica face parte din tipul celor cu turn-clopotniță în ax, deasupra pronaosului. Sânurile laterale sunt de formă dreptunghiulară, având colțurile ușor rotunjite. Un brâu zimțat împodobește construcția în partea sa superioară, incluzând și turnul. Bolțile, făcute din cărămidă și sprijinite prin intermediul unor arce simple, evocă vag sistemul vechiului stil moldovenesc. Catapeteasma, pictată în spirit neobizantin hieratizant, specific veacului trecut, vădește unele afinități stilistice cu pictura unui epitaf executat de Dimitrie Zugravul în 1842.

La răsărit, sub fereastra altarului se află mormântul lui Ștefan Constantin Catargi - ctitorul bisericii - Mare Locotenent al Moldovei, decedat la 2 septembrie 1866. Piatra funerară, artistic lucrată în marmură, are un chenar cu frunze de iederă, iar în partea superioară, blazonul familiei Catargi pe un scut cordat.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități