Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău
Biserica "Sf. Gheorghe", Șerbești - com. Ștefan cel Mare

Biserica din Șerbești


Pe un platou care domină partea estică a satului Șerbești (com. Ștefan cel Mare), s-a păstrat peste veacuri un remarcabil monument istoric și de arhitectură, înconjurat de o cuprinzătoare incintă, cu puternice ziduri de piatră. Este vorba de Biserica "Sf. Gheorghe" care - după cum ne informează pisania originală de pe zidul apusean - este ctitoria voievodului Vasile Lupu:

Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh binecredinciosul și de Hristos iubitorul Io Vasile Voievod, domnul Moldovei, am început și am înălțat și am săvârșit biserica aceasta în numele Sfântului și slăvitului mucenic Gheorghe, spre rugă sieși și doamnei sale Tudosca și a iubitului lor fiu Ioan Voievod. Și s-a început în luna martie în 28 și s-a săvârșit în luna noiembrie 15, anul 7145 (1637).

Biserica este în formă de navă cu absidele laterale înglobate în zidărie și marcate la exterior prin rezalite dreptunghiulare. Soclul din piatră este limitat de un brâu din cărămidă în dinți de fierăstrău, care, pe latura de nord, a fost distrus și acoperit cu tencuială. De pe aceeași latură au dispărut și cele două șiruri de ocnițe amplasate sub cornișă, care înconjoară monumentul. Nu se cunoaște forma originară a ferestrelor deoarece acestea au fost în timp micșorate, fapt dovedit de execuția lor neîngrijită și de umplutura din jur.

Turnul-clopotniță se află deasupra pridvorului din colțul sud-vestic, iar la intrarea în pronaos se mai păstrează portalul original cu muluri în retragere succesivă îmbinate în arc frânt și baze prismatice bogat ornamentate. Interiorul bisericii era compartimentat în pronaos și naos printr-un perete de zidărie ce se sprijinea pe o fundație continuă. Ulterior acesta a fost spart pentru lărgirea spațiului, creându-se un singur arc masiv de susținere. Cupola pronaosului e sprijinită pe arce dublouri, în schimb cea a naosului prezintă și arcele piezișe atât de uzitate în arhitectura religioasă moldovenească. În ceea ce privește catapeteasma, cea actuală a fost executată în timpul celui de-al doilea război mondial, în anii 1942-1943, după modelul alteia mai vechi.

În urma lucrărilor de restaurare începute în 1994, la partea superioară a monumentului s-a descoperit o parte din fresca originară, fragmentul recuperat prezentând o deosebită valoare prin vechimea sa și prin mărimea suprafeței care permite o serie de considerații stilistice.

Mai trebuie semnalat că pe latura de sud a bisericii se găsesc două vechi morminte, remarcabile prin valoarea artistică a monumentelor funerare ce le însoțesc. Unul dintre acestea aparține prințului Alexandru Cantacuzino, decedat la Karlsbad în 1859 și reînhumat la Șerbești zece ani mai târziu.

Ctitoria lui Vasile Lupu din Șerbești mai păstrează încă unele interesante mărturii ale bogatului patrimoniu constituit aici de-a lungul veacurilor. Un potir de argint poleit cu aur este acoperit cu un decor dens, filigranat, și poartă următoarea inscripție: Io Cantacuzino vel Spătar, leat 1767. O Evanghelie în limba rusă, tipărită la Moscova în 1818, are o bogată ferecătură de argint, cu icoane emailate, de o rară frumusețe, fiind donată bisericii în anul 1852 de către vornicul Alexandru Cantacuzin și soția sa Elena. Biserica a mai deținut de asemenea și o Evanghelie tipărită la Snagov în 1697 de către Antim Ivireanu, carte foarte rară, a cărei prezență la Șerbești atestă schimbul permanent de tipărituri și valori spirituale dintre Țările Române, schimb ce s-a realizat în ciuda atâtor vicisitudini.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități