Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBiserica "Sf. Nicolae" - Roznov

Biserica "Sf. Nicolae" - Roznov

În centrul orașului Roznov, în mijlocul unui parc ce creează un reușit cadru natural, se ridică - zveltă și impunătoare - Biserica "Sf. Nicolae", ctitoria colonelului Gheorghe Ruset Roznovanu, cunoscut proprietar și om politic de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Edificiul reține atenția atât prin proporțiile sale monumentale, cât și prin arhitectura sa neobișnuită ce nu are nimic comun cu lăcașurile de cult specific moldovenești, fiind parcă decupat dintr-un peisaj al nesfârșitelor întinderi rusești. Această înfățișare neobișnuită a bisericii este pe deplin explicabilă dacă avem în vedere tradiționalele legături ale familiei Roznovanu cu nobilimea rusă și familia țarului, la care se adaugă și faptul că însuși ctitorul a urmat școala de ofițeri din Petersburg, fiind un profund cunoscător și un mare admirator al civilizației slavilor orientali. Iată de ce, atunci când s-a pus problema înlocuirii vechiului lăcaș ridicat în 1759 de paharnicul Nicolae Ruset Roznovanu - ruinat de vreme și de evenimentele potrivnice pe care le cunoscuse țara - colonelul Gheorghe Roznovanu a apelat la serviciile cunoscutului arhitect rus Sultanoff, care a și întocmit planurile construcției.

Autorizația de construcție aprobată de Parlamentul țării și consfințită prin Decret Regal a fost eliberată la 22 decembrie 1890, dar se pare că lucrările au început cu mult înainte, încă din 1884 și s-au încheiat în 1892.

Clădirea are forma unei cruci cu brațele egale, fiind cu piatră la exterior, ceea ce îi conferă o notă austeră și de masivitate. Acoperișul supraînălțat este dominat de o turlă bulbată, specifică bisericilor rusești, și bogat ornamentată cu trei șiruri de acolade în piatră, ale căror dimensiuni descresc spre baza turlei. Temelia înaltă a permis construirea unui subsol spațios care îndeplinește funcția de criptă funerară, adăpostind mormintele familiei Roznovanu, iar absidele laterale, de formă semicirculară, prezintă câte trei ferestre cu chenare de piatră în relief și timpane cu acolade trilobate.

Intrarea în edificiu are un aspect monumental, fiind precedată de două scări impunătoare; ea are forma unui arc susținut lateral de masive coloane de piatră încastrate în zidul fațadei și are deasupra o clopotniță deschisă. Aceasta adăpostește cele 10 clopote - 7 mici, unul mare și două egale, care țin nota sol după fiecare notă. Se interpretează gama în combinație cu cele două și clopotul mare. Se spune că astfel, rezultă refrenul colonelului Roznovanu pentru că așa și-a dorit acesta, să realizeze ceva melodic. E o combinație între linii melodice grecești și rusească, moscovită. Dintr-un pridvor închis, situat pe axul altarului, se intră direct în naosul bisericii, alungit pe orizontală cu spațiile celor două abside laterale. Întreaga zonă centrală este acoperită de o cupolă sferică din care țâșnește cilindrul turlei, în timp ce absidele laterale, împreună cu cea a altarului, prezintă bolți semisferice.

Nici catapeteasma nu se încadrează canoanelor obișnuite, fiind executată la Moscova, din bronz aurit, între anii 1890-1892. Ea frapează prin opulența și strălucirea ornamentației, asigurând, totodată, un anume echilibru întregului spațiu interior.

Realizată în perioada 1913-1915 de Costin Petrescu, zugrăveala interioară reunește câteva compoziții de certă valoare artistică, armonizându-se, prin dispunere și culoare, cu întregul ansamblu al monumentului. Deosebit de expresive sunt scenele Învierii și Nașterii Domnului (care acoperă absidele laterale), Fecioara cu Pruncul (din absida altarului), precum și cele două tablouri votive situate de-o parte și de alta a intrării, dedicate colonelului Roznovanu, soției sale Alexandrina Ruset Roznovanu (născută Câmpineanu) și fiului lor.

Date fiind relațiile politice și matrimoniale ale ctitorului, biserica a primit importante donații în obiecte de cult, multe dintre ele de o incontestabilă valoare artistică. Pe un iconostas din dreapta naosului se află două icoane dăruite lui Roznovanu de marele duce Pavel Alexandrovici și de țarul Nicolae al II-lea. O altă icoană, îmbrăcată în argint, a fost donată de Leon Urusov, ambasador al Rusiei în mai multe țări europene, iar printre cărțile de cult din patrimoniul bisericii se află și o Evanghelie din 1644 scrisă în slavonă.

Parcul dendrologic. Pe cele trei hectare ale sale pot fi admirate specii rare precum bradul argintiu, pinul snob, tuia americană, salcâmul japonez, salcâmul galben și oțetarul. Deși deține minunății nemaiîntâlnite, parcul nu mai este ce a fost odată. Castelul Roznovanu nu este pe lista monumentelor de arhitectură din Neamț, deși a fost introdus pe o listă suplimentară cu obiective suscepitibile de a fi clasate, în anii '93 - '94. Motivul pentru care nu a intrat pe listă este că această clădire a suferit multe modificări, în funcție de interesele și nevoile proprietarilor, intervenții care i-au modificat calitățile inițiale.

În afară de această biserică, parcul dendrologic mai adăpostește și Castelul Roznovanu, construit în anii 1800. Construcția și-a păstrat, în mare, aspectul arhitectural, însă, de-a lungul timpului, oamenii au făcut modificări semnificative asupra castelului, iar de ceva timp, clădirea face parte din categoria celor lăsate de izbeliște.

Mai înspre sud se află Hanul Roznovanu, din care s-au păstrat doar beciurile.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități