Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBisericile din Poiana Largului

Bisericile din Poiana Largului


Comuna Poiana Teiului, care își desfășoară cele 11 sate componente în amonte de zona lacului de acumulare Izvorul Muntelui, de-a lungul drumurilor ce duc spre Broșteni-Suceava (DN 17B) și - peste muntele Petru Vodă - la Târgu Neamț (DN 15B), poate fi considerată un vast muzeu în aer liber, unde găsim mai multe obiective ce aparțin arhitecturii populare în lemn. Ne referim, cu precădere, la bisericile de lemn construite aici la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în prima jumătate a veacului al XIX-lea, edificii care nu se impun prin monumentalitate sau prin valoarea patrimoniului mobil pe care-l dețin, ci prin simplitatea, echilibrul și semnificația lor spirituală, expresie a statorniciei, credinței și priceperii oamenilor acestor locuri. Deși au trecut peste ele câteva veacuri, în timpul cărora au avut de înfruntat numeroase incendii, refaceri și strămutări, ele mai păstrează încă trăsăturile constructive specifice epocii în care au fost ridicate, exprimând - prin puritatea și frumusețea lor - existența zbuciumată, bogată în privațiuni dar și în durabile trăiri artistice și de credință, a celor ce le-au creat.

BISERICA "TREI IERARHI"

Se crede că Biserica "Trei Ierarhi"a fost adusă în satul Poiana Largului din vechiul cimitir al Mănăstirii Durău, unde probabil că exista înainte de 1835, când s-a construit acolo biserica de zid. Această presupunere este în bună măsură justificată și de aspectul monumentului, care face parte din categoria bisericilor - capelă de mici dimensiuni, cu o clopotniță separată, ce se ridică lângă intrarea în incintă.

Întreaga construcție, realizată din bârne pe temelie de piatră, a fost căptușită cu scânduri de brad atât la interior cât și la exterior, iar vechiul acoperământ de draniță a fost înlocuit recent cu o învelitoare de tablă care nu mai reușește să pună în evidență planul treflat al edificiului. Absida altarului și peretele vestic au formă poligonală, în timp ce absidele laterale se simplifică în pătrat, cu câte o acoperire plană. Pridvorul, situat în partea vestică, are deasupra intrării icoana hramului, iar în interior nava bisericii este împărțită în două printr-un perete deschis.

Sistemul de boltire apelează la rezolvările tipice unor astfel de edificii: în timp ce altarul este acoperit cu o mică boltă en berceau, în fața iconostasului s-a înălțat o boltă conică sprijinită pe nervuri de lemn, restul interiorului prezentând un plafon de formă plană.

Din patrimoniul mobil al acestui lăcaș de cult reține atenția o frumoasă icoană ferecată în argint ( Maica Domnului cu Pruncul ), ale cărei trăsături stilistice trimit spre mijlocul veacului al XIX-lea.

BISERICA "BUNA VESTIRE"

Tot în Poiana Largului, pe o terasă limitată de drumul național ce duce spre Pipirig, se află Biserica "Buna Vestire", fost metoc pe moșia Mănăstirii Neamț.

Prin tradiție, acest monument este identificat cu vechiul schit "Poienile", ctitorie a Mitropolitului Gheorghe Movilă, fratele lui Ieremia Movilă și strămutat aici din valea Hangului pe la începutul secolului al XVIII-lea sau, după alte surse, la 1741.

În starea actuală a bisericii, după mai multe refaceri și adăugiri realizate la întâmplare este greu să se stabilească elementele ce s-au păstrat de la cel mai vechi așezământ monastic din această zonă. Constructiv - și făcând abstracție de modificările recente - biserica se aliniază celor ce aparțin secolului al XVIII-lea, fiind de presupus că în momentul strămutării de la Boura-Fârțâgi (unde se crede că s-a aflat schitul "Poienile"), a fost refăcută fără a se mai ține seamă de vechea arhitectură. Făcută din bârne de brad căptușite cu scânduri, biserica actuală are un acoperiș simplu în două ape, cu marginile larg evazate mai ales deasupra altarului unde se aseamănă cu un clopot. Probabil, cu prilejul reparațiilor din 1892-1894, s-au adăugat pronaosul și pridvorul, iar pe axul median acoperământului s-au plasat trei turle învelite cu tablă, în flagrantă contradicție cu spiritul constructiv și cu estetica întregului edificiu.

Cele mai vechi obiecte de cult și cărți din patrimoniul acestui lăcaș, aparțin în întregime secolului al XVIII-lea: o icoană a Sfinților Apostoli din vechea catapeteasmă, un Triod tipărit la Iași în 1747 și un Antologhion din 1752.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități