Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Biserica din Miron Costin - com. Trifești

Biserica din Miron Costin - com. Trifești


Biserica "Duminica Tuturor Sfinților" din Miron Costin (comuna Trifești) este situată la 8 km vest de Roman (DJ 157), pe valea pârâului Românești (Ghirva) și construită din piatră și cărămidă pe locul unei biserici mai vechi, în anul 1520. Are formă de navă cu sânurile laterale scobite în grosimea zidurilor, iar în absida altarului s-au deschis două ferestre, caracteristică frecventă în cazul monumentelor din secolul al XVII-lea.

Monumentul a suferit mai multe prefaceri în decursul vremii: în secolul al XVIII-lea s-a adăugat turnul-clopotniță; la sfârșitul veacului al XIX-lea s-au îndepărtat contraforturile și s-au înlocuit chenarele de piatră ale ferestrelor; în 1923 se înlocuiește vechea catapeteasmă și se pictează interiorul.

În peretele noului pridvor se mai păstrează pisania originară, care consemnează următoarele:

Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, robul lui Dumnezeu Ieremia Vistiernic a făcut această biserică în numele Duminicii Tuturor Sfinților, în vremea blagocestivului și de Hristos iubitorului Domn Io Ștefan Voievod, în anul 7028 (1520), luna iunie 11 și când ocârmuia mitropolitul Kir Teoctist.

Monumentul a folosit de necropolă mai multor familii boierești și în afara mormintelor ctitoricești se află aici și piatra de mormânt pusă de hatmanul Velicico în 1685 pentru fratele său Vasile Costin. La sfârșitul anului 1691, capul cronicarului Miron Costin a căzut la Roman sub securea călăului din porunca lui Constantin Cantemir și trupul marelui cărturar a fost înhumat tot în această biserică, unde a rămas până în 1886 când osemintele au fost duse la Iași.

pagina principală | sus  
Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități