Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBiserica "Pogorârea Sfântului Duh" - com. Gârcina

Biserica "Pogorârea Sfântului Duh", Gârcina


Din Piatra-Neamț, artera cea mai frecventată este DN 15 C, care străbate cartierul Dărmănești în direcția nord, către Târgu Neamț. La ieșirea din oraș, DC 145 se desprinde spre vest pe valea Cuejdului, unde se află Biserica "Pogorârea Sfântului Duh", pe locul fostei mănăstiri Gârcina, în centrul satului cu același nume.

Așezarea este atestată într-un document de la Ștefan cel Mare din 10 oct. 1458 prin care se stabilește hotarul "braniștei" Mănăstirii Bistrița, purtând denumirea de Gârcina.

Aici a funcționat o mănăstire de maici care și-au construit o bisericuță de lemn. Pe latura de sud-est a incintei actuale se mai văd și astăzi urmele bisericii aparținând mănăstirii, marcate printr-o ridicătură de pământ, având rol de protecție.

În anul 1778 se desființează mănăstirea iar biserica existentă, fiind probabil deteriorată, se înlocuiește prin grija boierilor Oprișan și Gârcineanu în 1796-1804 cu o biserică de piatră și cărămidă, care se află în funcțiune și astăzi.

Primul preot paroh a fost tatăl viitorului episcop Melchisedec Ștefănescu, care a văzut lumina zilei la 15 februarie 1823 și care va învăța aici într-o chilie buchiile chirilice, unde tatăl său în 1829 înființează prima formă de învățământ pentru copiii din parohia sa, învățându-i scrisul și cititul în ceaslov și psaltire, muncă continuată apoi și de fiul său Mihail.

Data precisă a construcției bisericii cu hramul "Pogorârii Sf. Duh" nu este confirmată prin vre-o pisanie, existând și o altă datare 1778-1808.

Biserica este o construcție de plan mixt, având pe latura de vest un pridvor deasupra căruia se ridică turnul-clopotniță și care nu a fost construit odată cu biserica. Acesta, prin sistemul constructiv prezintă caracteristicile secolului al XVIII-lea prin masivitatea zidurilor, având un rol defensiv subliniat de existența gurilor de tragere la primul nivel și tainița înzidită, precum și o frumoasă pardoseală de cărămidă în camera clopotelor.
Intrarea se face printr-o ușă masivă de stejar cu un chenar de piatră, lucrat simplu și al cărui lintel este împodobit cu un basorelief. Din pridvor, tot pe sub un ancadrament de piatră se pătrunde în pronaos a cărui despărțire de naos este marcată doar printr-un arc puternic care se descarcă prin capetele a doi stâlpi adosați zidurilor longitudinale.

Accesul în turnul-clopotniță se face pe o scară îngustă de piatră, practicată în grosimea zidului în colțul de nord-vest al pronaosului. Câte o cupolă acoperă atât pronaosul cât și naosul.

Catapeteasma nouă păstrează vechile icoane în stil bizantin pictate de George Zugrav. Peste pictura veche s-a executat în 1957-1962 o pictură nouă, cu influențe laice, de către Varahil Moraru.

În anul 1916 se adaugă pe latura de nord a pridvorului prăznicarul.

Dintre obiectele de patrimoniu au mai rămas aici două Penticostare tipărite la București în 1773, două Antologhion-uri tipărite la Iași în 1775, ambele în limba slavonă, și un clopot din 1836.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități