Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Biserica din Galu - Poiana Teiului

Biserica de lemn din Galu


În partea de nord-vest a comunei Poiana Teiului, într-un mic cimitir, se păstrează unul dintre cele mai frumoase și mai reprezentative monumente de arhitectură populară religioasă din întreaga zonă: Biserica de lemn din Galu, care are hramul "Sf. Gheorghe".

Acest monument stârnește admirația prin câteva caracteristici pe care numai în foarte rare cazuri le găsim reunite în arhitectura aceleiași construcții: folosirea exclusivă a lemnului, chiar și la îmbinări, proporțiile miniaturale de un impresionant echilibru, puritatea stilului și măiestria execuției.

Biserica este realizată în spiritul celui mai curat stil moldovenesc, pe trunchiul căruia s-au altoit cu deplin succes unele influențe ardelenești, lucru pe deplin explicabil dacă avem în vedere transferul masiv de populație, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, din Transilvania spre Valea Bistriței moldave.

Planul cruciform a fost dezvoltat spre sud cu un pridvor deschis, având câte patru colonete de lemn pe laturile ce străjuiesc intrarea. Învelitoarea de șiță lasă să se citească toate elementele de bază ale edificiului: altarul, absidele laterale și încăperea pătrată a clopotelor situată deasupra pridvorului, iar pereții din bârne de brad îmbinate în "coadă de rândunică" pun în evidență măiestria meșterilor care au lucrat aici folosind numai cuie de lemn.

Interiorul, căptușit cu scânduri de brad, este împărțit printr-un perete de dulapi în care a fost tăiat un gol în arcadă, reliefând mai bine structura sistemului de boltire cu planșeu drept în pronaos și bolți cu fâșii curbe în plan octogonal în naos și altar. Ancadramentul ușii de la intrare este împodobit cu un brâu încrustat, neterminat, iar catapeteasma realizată de către Ion Zugravul, unul dintre cunoscuții meșteri de la Răpciuni, etalează în ornamentica sculpturală o splendidă îmbinare de motive populare specifice Văii Bistriței.

În ceea ce privește data construirii edificiului, însemnarea de deasupra pridvorului trimite la anul 1818, dar o notă de pe o Evanghelie tipărită la București menționează că aceasta ... a fost dăruită... la biserica din satul Galu... anul 1780, noiembrie 8. Ar rezulta deci că actuala biserică s-a construit la începutul veacului al XIX-lea, pe locul unui lăcaș mai vechi de anul 1780, care a fost distrus în împrejurări încă necunoscute.

pagina principală | sus  
Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități