Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBiserica de lemn "Sf. Parascheva" - Fărcașa

Biserica de lemn din Fărcașa


Biserica Sf. ParaschevaBiserica de lemn "Sf. Parascheva" din comuna Fărcașa este în multe privințe asemănătoare cu cea din Galu. Întâlnim același plan trilobat, cu pridvor la sud și clopotniță deasupra, cu deosebirea (neesențială) că peretele vestic al pronaosului este drept, fără a mai fi rotunjit sau de formă poligonală cum se mai întâmplă în cazul altor monumente similare. Altarul este acoperit cu o boltă semicilindrică, iar naosul și pronaosul prezintă obișnuitele bolți din fâșii curbe pe plan octogonal, susținute de nervuri de lemn.

Detalii constructiveDacă din punct de vedere constructiv nu prezintă elemente inedite, lăcașul de cult de la Fărcașa se individualizează prin bogata sa ornamentație, fiind - în această privință - cea mai "înzestrată" din județ. Astfel, sub acoperiș, un brâu alcătuit din două scânduri suprapuse înconjură monumentul și pe această "cornișă" atât de original executată, meșterii constructori de pe Valea Bistriței au așternut câte două șiruri de rozete și arce concentrice, folosind tehnica puncției cu vopsea și pirogravura. Detaliu poartăBârnele de susținere a acoperișului, prelungite în consolă, au fost împodobite cu terminații rostrate și rozete incizate. Chenarele ușilor de la intrarea în pridvor și în pronaos, lucrate în lemn de ulm, sunt împodobite cu șnururi în relief, care pornesc din rozetele sculptate de la bază, simboluri ale soarelui și luminii. Cupolele din naos și pronaos prezintă aceleași rozete și arce punctate, executate în roșu și negru ca la exterior, iar la bolta altarului apare și decorul tablei de șah alcătuit prin alternanța acestor două culori.

InteriorInteriorValoarea arhitecturală și artistică a monumentului este întregită de o bogată colecție de icoane și obiecte etnografice, creații ale meșterilor locali și din zona înconjurătoare sau de peste munți, din Transilvania. Rețin atenția mai multe icoane pe sticlă, de proveniență ardelenească, de la începutul veacului trecut, un splendid castron (bărbânță) din coajă de mesteacăn și o Psaltire în paginile căreia se păstrează și o însemnare a lui David Creangă, bunicul marelui povestitor humuleștean, Ion Creangă.

Icoana Maicii DomnuluiAlături de acestea, merită cel puțin amintită o icoană, probabil din secolul al XVIII-lea, lucrată în stil popular pe lemn cu glet de ipsos neuniform. Lucrarea este interesantă atât prin naivitatea execuției (care trădează prezența unui autor local "școlit" doar prin talent și exercițiu), cât mai ales prin modul original în care este "actualizată" și compusă scena Învierii lui Isus: Mântuitorul se ridică dintr-o raclă ținută de doi oșteni care au mundire rusești, căciuli de arnăuți și iatagane turcești la șold.

Catapeteasma bisericiiCatapeteasma a fost pictată în 1837 pe lemn de paltin de către cunoscutul creator Ion Zugravul, ce a realizat și alte lucrări similare pe Valea Bistriței, și nu este exclus ca tot lui să îi datorăm și spătarul sculptat al stranei care se mai păstrează astăzi, având încrustat același an 1837.
Actuala catapeteasmă a bisericii (cea din imaginea alăturată) a fost realizată în anul 1853. De asemenea, merită să amintim că încă se păstrează clopotul mare al bisericii, pe care stă scris: "Dăruit de Simeon an de la Hristos 1784".

Construită în 1774 de către ardelenii refugiați în Moldova și refăcută în 1951, biserica de lemn din Fărcașa se înscrie printre cele mai valoroase monumente religioase de pe Valea Bistriței, punând în evidență acele inepuizabile resurse populare de creație ce apropie până la identificare meșteșugul și arta.

Mulțumim Pr. Grigorie Țăpuc pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziție câteva din fotografiile publicate.
pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități