Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBiserica "Pogorârea Sf. Duh" - com. Dulcești

Biserica "Pogorârea Sf. Duh" - com. Dulcești


Un alt remarcabil monument se păstrează la aproximariv 20 de kilometri de municipiul Roman, pe drumul ce duce la Piatra Neamț (DN 15 D), în satul Dulcești din comuna cu același nume. Este vorba de Biserica "Pogorârea Sf. Duh", zidită - după cum menționează pisania originară - la începutul secolului al XVII-lea:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Treimei cele sfinte și nedespărțite; iată eu, robul stăpânului Hristosului meu, Io Caraiman mare paharnic și Kneaghina mea Anastasia, am zidit această biserică întru lauda Pogorârii Sfântului Duh, pe temelia cea veche aici în satul Dulcești, întru pomenirea noastră și a copiilor noștri și a ctitorilor cei de la început. Și s-a început și s-a înălțat în zilele dreptcredinciosului domnului nostru Io Ieremia Moghilă Voevod și Elisabeta Doamna, în anul 7113 (1605) aprilie 26. Și s-a săvârșit la august 20 și s-a sfințit cu mâna Tot Sfântului Kir Agaton episcopul Romanului.

Din lectura textului de mai sus rezultă că lăcașul ctitorit de Caraiman Paharnicul în anul 1605 s-a ridicat pe locul unei biserici mai vechi din moment ce nu se mai pomenește numele "ctitorilor cei de la început"; foarte probabil că este vorba de o biserică de lemn ridicată de obștea satului, fiind zidită în aceeași perioadă cu biserica Mănăstirii Secu (tot în vremea aceluiași domnitor, Ioan Ieremia Movilă).

Biserica este în formă de cruce, clădită din piatră, cu rânduri de cărămidă, având turn dreptunghiular. Aspectul exterior al bisericii nu amintește cu nimic forma arhitectonică a bisericilor din acea vreme, din Țara Moldovei. Interiorul nu păstrează despărțirea pronaosului de naos, prin pereți de zid, ci numai forma obișnuită, trasă în lungime triplă, din fața altarului, lipsind sistemul de boltire cu arcade sprijinite pe capiteluri.

Catapeteasma datează din secolul XVIII și este lucrată în stil gotic. În anul 1994 a fost tratată chimic împotriva cariilor. Amprentele lăsate de cutremurele din anii 1977 și 1982, au impus efectuarea unor lucrări de consolidare și de reparații în interior și exterior. În urma restaurărilor efectuate între anii 1990 și 1994, s-a făcut resfințirea în anul 1994, de către P.S. Eftimie, Episcopul Romanului.

Deși refăcută, actuala biserică păstrează totuși principalele caracteristici ale secolului al XVII-lea, inclusiv dezaxarea sânurilor laterale în raport cu linia mediană a cupolei, întocmai ca la Cârligi și Bozieni.

În 1887 V.A. Ureche identifica aici nu mai puțin de 7 pietre de mormânt, dintre care s-au mai păstrat doar cele ale lui Constantin Hurmuzachi (fost deputat în Divanul Ad Hoc, luptător pentru Unirea Principatelor și Ministrul Dreptății în timpul lui Al. I. Cuza) și Alexandru Hurmuzachi (militant pentru redeșteptarea conștiinței naționale a românilor din Moldova de Nord stăpânită de Habsburgi).

Printre obiectele de cult foarte prețioase adăpostite la biserica din Dulcești amintim: Icoana Maicii Domnului, cu raze de argint suflate cu aur, donată de Gh. și Ecaterina Sturdza, în anul 1845; un potir și un disc, donate de Eliza Sturdza, în anul 1870; un chivot, donat de aceeași Eliza Sturdza, cu turnulețe și cruciulițe înflorate; Sfânta Cruce, din lemn și cu raze, donată de Gh. și Ecaterina Sturdza, în anul 1858; Sfânta Evanghelie, donată de Eliza Sturdza, în anul 1858.

În apropierea bisericii se află conacul de la Dulcești (ridicat în sec. XVIII), distrus după 1958. După unele mărturii, aici se adunau revoluționarii de la 1848, ce militau pentru realizarea Unirii Principatelor, iar domnitorul Al. I. Cuza de multe ori poposea aici, în drumul său spre Iași.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități