Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Biserica fostei Mănăstiri Doljești - com. Doljești

Biserica fostei Mănăstiri Doljești


Biserica fostei Mănăstiri Doljești - zidită în 1774 de hatmanul Vasile Ruset și ieromonahul Dionisie Hudici, constituie unul dintre monumentele reprezentative pentru arhitectura religioasă a secolului al XVIII-lea, impresionând prin proporțiile și frumusețea sa.

Fațada bisericii este bogat împodobită cu pilaștri, firide oarbe sau panouri scobite de tip oriental. Cornișa bine profilată este subliniată de un brâu zimțat care aduce o notă de sobrietate și de echilibru în compunerea spațiilor exterioare.

Bolțile se sprijină pe arce obișnuite cu terminații laterale în consolă, pridvorul este mai spațios decât naosul, iar coloanele libere dintre naos și pronaos au fost îndepărtate rămânând doar cei doi pilaștri de pe laturile de nord și sud. Masivitatea clopotniței de deasupra pridvorului trece neobservată datorită eleganței turlelor iar absidele laterale de formă semicirculară încadrează simetric absida poligonală a altarului.

Deasupra vechii intrări în pridvor se mai păstrează și astăzi inscripția ctitoricească:

Acest lăcaș s-a zidit întru cinstirea Prea Sfintei Preciste cu cheltuiala dumnealui Vasile Răs(et) Hat(man) și de ieromonahul Dionisie Hud(ici) împreună și cu ajutorul altor fericiți ctitori pentru veșnica lor pomenire - 1774 - iu - 21.

În concluzie, se poate spune că monumentalitatea, armonia și fantezia decorativă, sunt calități pe care biserica fostei Mănăstiri Doljești le îmbină într-un sincretism arhitectonic de incontestabilă valoare artistică și originalitate.

pagina principală | sus  
Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități