Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBiserica "Buna Vestire", Dărmănești - Piatra-Neamț

Biserica "Buna Vestire", Dărmănești


Biserica DărmăneștiÎn cartierul Dărmănești din Piatra-Neamț, pe un platou care se întinde până în șoseaua ce duce la Târgu Neamț (DN15 C), atrage atenția prin profilul său masiv Biserica "Buna Vestire".

Fostă capelă în incinta curții boierești a lui Darie Dărmănescu, ea evocă în modul cel mai sugestiv - prin caracteristicile sale constructive - acea perioadă în care se definește la limitele cele mai evoluate conceptul de moșie autarhică în accepția sa economico-socială dar și spirituală. Este vorba de cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când instabilitatea politică prelungită și frământările interne generate de o redistribuire a principalelor funcții de conducere în stat, obligă la o reconsiderare a spiritului provincial, mulți dintre boierii de curte (mai ales români) preferând să se retragă la vechile lor proprietăți. Pentru aceștia, curtea de pe o moșie sau alta, încetează de a mai constitui o reședință sezonieră și se dezvoltă ca atare: construcții temeinice, ziduri de incintă, biserici-capelă concepute pentru a servi în cazuri extreme și ca puncte centrale a unor veritabile sisteme defensive.

Astăzi nu se mai păstrează curtea boierească a lui Darie Dărmănescu. Doar în fața bisericii, un zid din piatră de râu îngăduie să ne imaginăm o incintă greu accesibilă, capabilă să reziste chiar unor atacuri mai organizate. Se pare - în funcție de acest reper - că biserica nu se situa în centrul spațiului protejat ci mai aproape de latura sudică, fiind frecventată exclusiv de către familia boierească și slujitorii curții.

Din punct de vedere arhitectural, monumentul cumulează trăsături proprii secolului al XVIII-lea, în unele cazuri dificil de identificat sub acoperământul modificărilor ulterioare. Se încadrează în categoria bisericilor cu plan triconc, având sânurile laterale bine conturate. În interior, spațiul este destul de limitat și ca atare nu vom mai regăsi clasica împărțire în naos, pronaos și altar, pridvorul din fața intrării fiind adăugat în 1914. Nu este de fapt decât o singură rotondă centrală, boltită cu o calotă sferică și destinată membrilor familiei boierești.

Spre răsărit, naosul se prelungește cu absida altarului iar în partea opusă, o tindă joasă pentru slujitorii curții se afla dincolo de un perete despărțitor astăzi fiind dispărut și înlocuit cu un simplu arc de susținere. În peretele sudic al naosului, o nișă boltită marchează locul mormintelor ctitorești, iar clopotnița, de forma unui turn prismatic nu prea înalt, se ridică în partea vestică a construcției, deasupra prelungirii spațiului central, constituind obiectul unor recente modificări structurale.

Zidurile groase ale monumentului nu sunt omogene. S-a construit din piatră și cărămidă câte un parament la exterior și interior, spațiul median fiind completat cu un emplecton de piatră de râu. Pentru apărare, s-au deschis în ziduri patru crenele care vizează punctele de acces în incintă, iar ușa poate fi blocată și astăzi cu ajutorul unui drug masiv, vârât în grosimea zidului.

Biserica Dărmănești nu a avut pictură interioară iar catapeteasma, cu o inscripție votivă din 1829, a fost zugrăvită în spiritul hieratizant al vechilor canoane bizantine, atrăgând atenția tocmai prin rigurozitatea execuției. În schimb, ferecătura unei Evanghelii din 1821 donată de Iordachi Darie la 20 decembrie 1845, constituie o impresionantă operă de artă, executată în argint și email policolor.

Lăcașul de închinăciune cu hramul "Buna Vestire" a fost zidit de spătarul Iordachi Darie, pare-se în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea și refăcut apoi de către fiul acestuia, postelnicul Iordachi Darie, la 1829. Toate aceste date rezultă dintr-un text de donație aflat pe o icoană a Maicii Domnului:

Această sfântă și făcătoare de minuni icoană a Maicii Domnului, a cărei minuni sunt însemnate pe față, afară de multe altele câte au mai făcut care nu sunt însemnate, s-au îmbrăcat în argint și s-au poliit cu a me cheltuială, a robului lui Dumnezeu postelnicul Iordachi Darie, spre iertarea păcatelor mele și a soției mele, Safta Catargi și a copiilor noștri, la anul 1834, mai 26. Iar sfânta biserică din temelie a fost zidită de răposatul părintele meu spătar Iordachi Darie, Dumnezeu să-l pomenească și la anul 1829 s-au prifăcut făcând catapeteasma, zugrăvindu-se și toate celelalte podoabe precum se vede astăzi, tot de mine sfințindu-se din porunca Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Veniamin Costachi, de răposatul economul Eftimie, protopopul ținutului, spre iertarea păcatelor. Pentru care spre pomenire semnăm la anul 1834, mai 26.

Icoana care poartă această inscripție este o lucrare de interes deosebit, fiind socotită ca făcând parte dintre obiectele aduse de Petru cel Mare în bătălia de la Poltava, unde a reușit să-l învingă pe Carol al XII-lea, regele Suediei la 8 iulie 1709. Chipul Fecioarei constituie icoana propriu-zisă, încadrată de un chenar cu mai multe scene în care sunt consemnate cele mai importante "minuni", prima dintre ele fiind - evident - biruința de la Poltava. Zugrăveala centrală pare destul de veche dar nu prezintă caracteristici specifice iconografiei rusești ci mai degrabă trăsături proprii Renașterii italiene. Cât privește adaosul înconjurător, el este cu certitudine mai nou și de altă factură stilistică, executat, probabil, chiar cu prilejul donației din 1834.

Biserica "Buna Vestire" din Dărmăneștii Pietrei a folosit exclusiv personalului curții boierești până la reforma agrară din 1864. După această dată construcțiile sunt părăsite și încep să se ruineze, iar fosta capelă e transformată în biserică parorhială.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități