Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Biserica din Corni - com. Bodești

În comuna Bodești, în satul Corni - fostă moșie a Sturzeștilor - pe o colină dinspre miazănoapte, se păstrează Biserica de lemn "Sf. Ioan Botezătorul".

Tradiția ne transmite că ea a fost construită în 1783 de Ancuța Sturza pentru satul Muncel din ținutul Romanului. Strămutându-se așezarea și rămânând izolată și nefolosită, biserica a fost adusă în satul Corni pe la jumătatea secolului trecut.

Este o construcție de plan cruciform, din bârne de stejar, cu abside laterale dreptunghiulare. Clopotnița este așezată deasupra pridvorului, iar acoperișul larg, cu marginile rotunjite, subliniază liniile bine proporționate și eleganța edificiului. La intrarea în biserică, meșterul lemnar a însemnat cu litere chirilice următoarea inscripție:

Această sfântă biserică am făcut-o eu Licu Tastu la 7291 adică în anul de la Hristos 1783.

Cu excepția ușilor împărătești, catapeteasma nu are sculptură, fiind acoperită cu icoane din secolul al XVIII-lea, cum era inițial și la biserica de lemn din Văleni-Piatra Neamț. Dintre obiectele și cărțile de cult care s-au mai păstrat trebuie să amintim Epitaful din 1783, dăruit probabil de Ancuța Sturza și Evanghelia tipărită în 1780 la București.

pagina principală | sus  
Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități