Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - TazlăuBiserica din Conțești - com. Girov

Biserica din Conțești


Din centrul comunei Girov, în stânga drumului modernizat Piatra-Neamț - Roman (DN 15 D), se desprinde DJ 208 G care se desfășoară pe o lungime de 32 km până la Hanul Ancuței, străbătând regiunea subcarpatică delimitată la nord și est de văile Moldovei și Siretului. Chiar în apropierea centrului comunal, un grup de case alcătuiesc satul Conțești unde se află Biserica "Sf. Nicolae" (hramurile "Sfântul Mare Ierarh Nicolae" și "Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon" - 27 iulie).

Construită într-un sat care s-a constituit la sfârșitul veacului al XVIII-lea cu populație ardelenească refugiată la răsărit de Carpați, biserica din Conțești include în arhitectura sa aceleași elemente de sinteză moldo-transilvană, întocmai ca la Galu și Fărcașa. Turnul-clopotniță are un acoperământ piramidal și este situat la vest, pe axul navei, pridvorul fiind adăugat în 1895. Peretele vestic al bisericii nu este drept, ci rotunjit sub forma unei abside cu trei fațete, caracteristică pe care o întâlnim și la Galu. Catapeteasma pictată în stil neobizantin are mai multe icoane de dată recentă, intercalate printre cele originare.

Nu se cunoaște cu exactitate anul în care a fost construit acest monument. O inscripție mai veche de pe portalul intrării în incintă indică anul 1828, dar specificul său constructiv o plasează cel mai târziu spre sfârșitul secolului al XVIII-lea. Cu prilejul reparațiilor din 1939 edificiul a fost tencuit la exterior, lucrare ce estompează frumusețea și originalitatea întregului ansamblu.

Satul Conțești

Despre satul Conțești se poate spune că este atestat documentar din 1553 când în timpul domniei lui Alexandru Lăpușneanu este închinat Mănăstirii Tazlău. Un hrisov domnesc alcătuit de Radu-Mihnea la 1618 amintește din nou existența satului și implicit a bisericii din Conțești:

1618, 12 noiembrie, Io, Radu Voevod, din mila lui Dumnezeu domn al Țării Moldovei. Scriem domnia mea slugilor noastre din Târgul Piatra. Vă dăm de știre ca s-au jeluit rugătorii noștri, călugării de la sfânta mânăstire a răposatului Aron Voda, unde este hramul Sfântului Nicolae, că au trei sate în ținutul Neamț, anume: Averești, Giurovul și Nicorești - pe care le-au dat și le-au miluit răposații domni de mai înainte, Alexandru Voievod, Petru Voievod și Aron Voievod.
(Conform "Documente privind istoria României",
Academia R.S.R., 1954, volumul IV, pagina 297)

Mai târziu satul Nicorești (vechea denumire a satului Conțești) a fost închinat Mănăstirii Aroneanul (Aron Vodă) din Iași. După venirea boierilor Cantacuzino, satul se extinde căpătând numele "conților", (dat numiților de mai sus în legătură cu rangul lor), fiind închinat după 1743 Mănăstirii Zografu (Muntele Athos) și Patriarhiei din Țarigrad, poate cu știința și medierea cantacuzinilor. În anul 1784 se stabilesc aici refugiați transilvăneni, prigoniți după Răscoala (sau Restiștea, cum o numeau ei) lui Horia, Cloșca și Crișan din locurile de origine, găsind ocrotire pe moșia "conților" Cantacuzino.

Bătrânii satului invocă și o altă explicație: cei care veniseră din Ardeal, printre care vechile familii Cosma și Manole (de prin părțile Feleacului și ale Năsăudului), se stabilesc pe aceste meleaguri cumpărând importante proprietăți funciare de la localnici și primindu-și astfel denumirea de "conți", după numele dat boierilor ardeleni.

Se pare că, inițial, biserica a fost acoperită cu stuf și paie, dar mai sigur este faptul că la 1884 era acoperită cu șindrilă ca și astăzi. Nu avea pridvorul și tinda actuale. Acestea au fost făcute ulterior, în 1895, sub conducerea preotului Darie. Tot atunci a fost înălțată dușumeaua din biserică cu 30-40 cm, știut fiind faptul că se coborau 2-3 trepte spre intrarea în pronaos (caracteristică a vechilor construcții creștine, din timpul prigoanelor păgâne).

Biserica este împrejmuită cu un gard din piatră, deasupra lui găsindu-se o cruce cu semilună, amintind de asupririle turcești. Portalul cu cruce, avariat în ultimii ani, a fost refăcut. De remarcat sunt și pietrele funerare de la intrarea în curtea bisericii, una din ele având inscripționat anul 1828.

Pereții exteriori ai bisericii au fost acoperiți inițial cu scândură. Acestea au fost înlăturate mai apoi și s-au bătut șipci, acestea tencuindu-se întru consolidarea lor. Biserica a fost reparată mai apoi în 1939, tencuindu-se din nou, ocazie cu care a fost spălată catapeteasma și lăcuită pictura, precum și vopsită înspre Sfântul Altar, pentru a opri acțiunea dăunătoare a cariilor. Tot atunci s-a reparat dușumeaua și s-a făcut al doilea rând de geamuri, toate prin grija preotului Gheorghe Teofănescu.

Pictura catapetesmei este în stil neobizantin, însă o parte din icoane se văd a fi provenite din mai multe donații, în diverse rânduri, dovedind colectarea lor în funcție de apariția treptată a refugiaților în zonă. Unii specialiști afirmă faptul că se pot remarca două stiluri diferite, muntenesc și ardelenesc, probabil executate în urma unor comenzi la școlile de pictură ale timpului. Pereții bisericii au fost repictați în 1998 de pictorul Romeo Potorică.

Singurul obiect care ar putea oferi alte date istorice este piatra funerară, ruptă în două, scrisă cu litere grecești (sau chirilice), descoperită ca și altele în urma săpăturilor pentru morminte.
Nu există o pisanie ci doar două pomelnice al ctitorilor, în Sfântul Altar.

În anul 1986, prin grija preotului Gheorghe Lupașcu, pereții bisericii au fost căptușiți cu scândură și vopsiți, înlocuindu-se și șindrila. S-a construit mai târziu (1998), la intrarea în curte, o casă de prăznuire și un paraclis (o troiță).

Din 30 noiembrie 2002, satul Conțești* a devenit parohie de sine stătătoare, prin numirea ca paroh a preotului Ștefan Zaharia.

Biserica a fost consolidată cu un brâu de ciment de jur-împrejurul ei și s-a turnat o alee până la pridvor. Au fost aduse noi icoane prin donațiile credincioșilor, s-a înlocuit instalația electrică și s-au cumpărat calorifere pentru încălzirea locașului pe timp de iarnă.
În iunie 2006 au fost instalate indicatoare rutiere care să anunțe prezența locașului de cult lângă biserică și în centrul comunei Girov la intersecția D.N. 15 cu drumul comunal Girov-Verșești.

Parohia Conțești

Evidența parohiei Conțești număra, în anul 2006, 137 de case, 119 familii, 315 persoane. Dintre acestea 3 familii sunt rromi (16 persoane), una este adventistă (4 persoane) și mai sunt 2 persoane romano-catolice.

Marea majoritate a enoriașilor parohiei Conțești au ca principală ocupație agricultura și creșterea animalelor, zona nepermițând un alt fel de activități.
În zilele de duminică și sărbători (ori Sâmbăta, atunci când se stabilesc slujbe de pomenire a celor adormiți) se săvârșește Sfânta Liturghie, precedată de Utrenie și Acatist, iar în timpul săptămânii, și în mod special în posturile de peste an, Paraclis, Sfântul Maslu și Taina Sfintei Spovedanii. În sâmbăta din ajunul Intrării Domnului Iisus în Ierusalim se săvârșește o Procesiune, Vecernie și Litie.

Activitatea cultural-misionară se bazează pe catehezele din sâmbete, înainte sau după Vecernie, pe editarea buletinului oficial "Viața noastră", pe scurte cuvinte de învățătură pe postul local de televiziune (programul info al rețelei de tv-cablu), pe întâlnirile cu enoriașii reveniți din străinătate, pe vizitele pastorale din Postul Crăciunului și din Postul Paștelui și pe cele din timpul anului (în fiecare săptămână sunt vizitate, prin rotație, câte 3 familii din parohie), pe implicarea în campaniile sociale (anti-drog, anti-alcool, anti-fumat) inițiate de serviciul de asistență-socială al primăriei Girov și de ziarul local "Obiectiv Girov".

Activitatea social-caritativă reprezintă pentru parohia Conțești un punct primordial pe agenda de lucru, prin ajutorarea familiilor nevoiașe din sat, prin colecte financiare și materiale (pentru diferite probleme locale sau chiar naționale), prin oferirea de ajutoare persoanelor internate în azilele de bătrâni și a persoane cu handicap din alte localități ale județului (Războieni și Bozieni). În anul 2006 parohia Conțești a propus Primăriei Girov înființarea unei cantine sociale și evidențierea prin indicatoare rutiere a tuturor locașurilor de cult din comună.

NOTA: * Parohia Conțești există prin hotărâre mitropolitană. Satul însă, nu mai poartă numele Conțești fiind înglobat în anul 1968 satului Girov.
pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități