Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău

Biserica "Trei Ierarhi" - Cârligi, com. Tupilați

Biserica din Cârligi


Biserica "Trei Ierarhi" de la Cârligi se află pe un platou dominant din centrul satului cu același nume. Este un așezământ cu un trecut controversat și cu o arhitectură ce a avut de suferit în urma reparațiilor și modificărilor ce i s-au făcut în decursul vremii.

Tradiția locală atribuie biserica lui Ștefan cel Mare, care ar fi zidit-o la numai doi ani după urcarea sa pe tronul Moldovei (1459), în locul unui vechi schit închinat Sfântului Munte la 1402. Este posibil ca în aceste locuri să fi viețuit o obște isihastă, într-o perioadă ce precede construcția actualei biserici, dar monumentul actual nu poate fi în nici un caz atribuit epocii lui Ștefan cel Mare.

Construită din piatră și cărămidă în genul acelor lăcașuri de cult care la nevoie pot sluji și ca mijloc de apărare, biserica de la Cârligi prezintă izbitoare similitudini cu cea de la "Palatul Cnejilor", având planul în formă de cruce și turnul-clopotniță alipit pe latura de vest, asemenea bisericilor din secolul al XVII-lea. Ca și la Șerbești, absidele laterale sunt marcate la exterior prin rezalite dreptunghiulare, în timp ce absida altarului are formă semicirculară. Clopotnița este situată deasupra pridvorului, care e acoperit cu o calotă sferică și are spre sud o deschidere crenelată ce trădează (ca și la "Palatul Cnejilor") unele caracteristici defensive ale construcției.

Bolțile pronaosului și naosul sunt sprijinite pe arce, prelungite în consolă pe zidurile laterale. Între cele două încăperi ale navei, o arcadă masivă sprijinită lateral pe doi pilaștri ne determină să credem că în forma inițială a bisericii se aflau aici și două coloane în genul celor de la Buhalnița. Catapeteasma actuală a fost montată în 1926, iar în peretele nord-vestic al pronaosului se află lespedea de pe mormântul marelui postelnic Ruset, decedat la 17 noiembrie 1830.

Toate aceste elemente ne obligă să atribuim monumentul secolului al XVII-lea și să acceptăm afirmațiile celor ce susțin că el ar fi fost construit în anul 1660 de către Iordache Cantacuzino.

pagina principală | sus  
Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități