Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău


Biserica "Sfinții Voievozi" - Bistricioara

Biserica de lemn din Bistricioara


Biserica Bistricioara Dacă ne abatem de pe drumul Borsecului și trecem podul de peste Bistricioara, DJ 155F ne conduce în comuna Ceahlău, acolo unde ne întâmpină răsuflul răcoros al Voievodului Munților Moldovei (Masivul Ceahlăul) și unde s-au păstrat câteva monumente de mare valoare istorică și artistică.

Primul dintre acestea este Biserica de lemn "Sfinții Voievozi" din Bistricioara, aflată pe un platou din stânga șoselei, în cimitirul satului cu același nume.

Face parte din categoria bisericilor cu turn separat și planul în formă de cruce. Acoperișul în patru ape este supraînălțat prin intercalarea unui registru vertical în partea mediană a învelitorii, probabil cu prilejul lucrărilor de refacere din 1831. Absidele laterale, bine pronunțate, de formă pentagonală, absida altarului cu fereastra în ax și sistemul de îmbinare a bârnelor constituie elemente specifice acestui gen de biserici.

Monumentul de la Bistricioara se distinge totuși printr-un sistem de boltire oarecum inedit. În general, se stabilește o relație, care în unele cazuri merge până la identitate, între forma și dimensiunile bolților din pronaos, naos și altar. În acest caz, însă, bolțile celor trei spații interioare sunt cu totul diferite: pronaosul are un plafon drept, altarul este adăpostit de cele două pante repezi ale unei bolți unghiulare și doar bolta naosului are forma obișnuită a unui trunchi de con sprijinit pe nervuri de lemn dispuse radial.

Dar ceea ce particularizează în mod cu totul deosebit acest monument este pictura de pe peretele nordic, executată într-un stil popular plin de naivitate dar și de o fecundă imaginație. Un zugrav local, care nu se familiarizase decât într-o foarte mică măsură cu formele canonice ale iconografiei ortodoxe, a realizat într-o viziune profană, o sugestivă și interesantă descriere plastică a celor trei "sectoare" biblice care alcătuiesc Lumea de Apoi: Sânul lui Avraam, Raiul și Iadul. Întregul ansamblu impresionează prin expresivitate și dinamism, dar mai ales prin sentimentele contradictorii dar precis nuanțate pe care le generează fiecare compoziție. Contorsionarea trupurilor supuse chinurilor veșnice și îngrijorarea celor care așteaptă greul examen al ultimei judecăți, umanizează scenele și le coboară într-o realitate imediată de un dramatism zguduitor. Pe de altă parte, concepția meșterului zugrav în legătură cu acele tărâmuri ale făgăduinței și supremei fericiri s-a materializat în compoziții dominate de un peisaj exotic cu vegetație luxuriantă, plăsmuire a unei lumi ce se naște și se dezvoltă în fiecare conștiință, dintr-o statornică trăire creștină.

Se consideră că biserica de la Bistricioara a fost construită de enoriași în jurul anului 1775, dată ce s-a transmis prin tradiție, fără a fi atestată documentar.

pagina principală | sus  
Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități