Home page
   Obiective turistice
Colecții sătești
Colecții mănăstirești


Masivul Ceahlău
Cheile Bicazului (harta)
Harta turistică


Zona Piatra-Neamț
Valea Bistriței
P. Neamț - Războieni
P. Neamț - Tg. Neamț
Zona Târgu Neamț
Zona Roman
P. Neamț - Tazlău


Biserica din Bălănești - com. Bârgăuani

Biserica din Bălănești - com. Bârgăuani


Urmând firul șoselei Piatra-Neamț - Roman (DN 15 D), la 5-6 km est de comuna Girov se zărește turla avântată a Bisericii din Bălănești (comuna Bârgăuani) ce se numără printre cele mai izbutite realizări ale barocului din Moldova.

O însemnare făcută pe o Evenghelie consemnează numele lui Constantin Rosetti Bălănescu - proprietarul moșiei - în calitate de ctitor. Deoarece acesta a decedat în 1788 iar icoanele din catapeteasmă se știe că au fost pictate de un "Gheorghe Zugravul" în 1768, putem aprecia că monumentul a fost zidit pe la jumătatea secolului al XVIII-lea.

La exterior, un brâu în relief împarte fațadele în două segmente inegale. Registrul superior este ornanentat până sub cornișă, conferind monumentului o notă de eleganță, zveltețea fiind dată de ritmul pilaștrilor. Biserica are un plan mixt ce respectă obișnuita împărțire interioară cu pridvor, pronaos, naos și altar. Bolțile pridvorului sunt împodobite cu nervuri decorative, iar pandantivii arcelor de susținere din bolta naosului prezintă deschiderile unor cavități de rezonanță. Separarea pronaosului de naos se realizează prin trei arcade trilobate sprijinite pe coloane cu capiteluri înflorate, asemănătoare celor de la biserica "Sf. Nicolae" din Tg. Ocna.

Dintre cărțile și obiectele de cult ce se mai păstrează încă, menționăm pe lângă Evanghelia cu însemnarea la care ne-am referit (tipărită în 1808), o icoană îmbrăcată în argint din 1821 și o alta mai veche, pictată odată cu icoanele din catapeteasmă, de același Gheorghe Zugravul.

pagina principală | sus  
Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități