Secțiune a Bisericii "Adormirea Maicii Domnului", Văratec.
Detalii