Home page
  Mănăstirea Văratec
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Văratec

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Văratec

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 4  

PATRIMONIUL MĂNĂSTIRII VĂRATEC

Permanent sprijinită de marii ierarhi ai Moldovei, dintre care se detașează mitropoliții Veniamin Costache, Iosif Naniescu și Pimen Georgescu, Mănăstirea Văratic s-a dezvoltat rapid ca un "mare stup duhovnicesc", constituind un model pentru alte mănăstiri de călugărițe din țară, dar și un important factor de cultură pentru locuitorii satelor din zonă. Încă din 1860 s-a înființat în satul Văratic o școală sătească mixtă, la care a funcționat ca profesor "iconomul" Gheorghe Cheșcu și ale cărei nevoi materiale erau acoperite de mănăstire. La sfârșitul aceluiași an s-a constituit și Școala primară de fete condusă de profesoara Nastasia Agapi și care avea ca "sediu" trapeza mănăstirii.

La 1 septembrie 1911 s-a constituit "Școala de adulte", frecventată de călugărițele cu vârsta sub 50 de ani, care nu au absolvit clasele primare și care a funcționat până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În paralel cu aceste școli de pregătire generală s-au organizat și alte forme de învățământ, care aveau ca scop pregătirea bisericească a călugărițelor: școli de muzică bisericească psaltică și liniară, școală monahală, seminarul monahal pentru călugărițe etc.

Muzeul mănăstirii Văratec O deosebită atenție au acordat starețele mănăstirii pregătirii profesionale a monahiilor, creându-se mai multe ateliere-școală ale căror "produse" erau căutate în întreaga Moldovă pentru calitățile lor artistice cu totul deosebite. În noiembrie 1940 funcționau la Mănăstirea Văratic următoarele ateliere: broderie bisericească și legătorie de cărți, covoare, tricotaj, țesut pânză, pictură bisericească și artă decorativă, majoritatea acestora menținându-se și în prezent. Multe călugărițe au devenit vestite pentru priceperea lor, fiind trimise ca specialiste în alte așezăminte monahale sau instituții de învățământ din țară. Mănăstirea Văratic constituia o prezență unanim apreciată la cele mai importante expoziții naționale, fiind invitate să participe la Expoziția Universală din 1867 de la Paris și la Expoziția internațională de industrie casnică de la Viena din anul 1910.

Nu este deci de mirare că la Mănăstirea Văratic se mai păstrează încă un valoros patrimoniu cultural-artistic și istoric, alcătuit dintr-un mare număr de hrisoave autentice, acte de danie și de întărire, obiecte de cult din metal prețios, icoane vechi, broderii, covoare și veșminte preoțești, multe dintre acestea fiind expuse în Colecția Muzeală constituită aici din anul 1960. Printre componentele de marcă ale acestui tezaur de spiritualitate românească se numără, fără îndoială, icoanele din secolul al XV-lea de la Mănăstirea Râșca și cele din veacurile XVI-XVII de la Văleni - Piatra-Neamț și Topolița, crucea din lemn de chiparos făcută în 1596 și crucea de procesiune din lemn de măslin donată în 1852 de Gheorghe și Maria Hermeziu, potirul din argint aurit dăruit în 1840 de Safta Brâncoveanu, Epitaful lucrat în fir de aur și argint de Smaranda Niculce în 1798, Evangheliarul grec tipărit la Veneția în 1811 și Evanghelia cea mare tipărită la Mănăstirea Neamț în 1821, ambele ferecate în argint aurit și împodobite cu icoane emailate.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 4  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități