Home page
  Mănăstirea Văratec
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Văratec

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Văratec

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

PREZENTAREA MĂNĂSTIRII VĂRATEC

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din mijlocul incintei, în fața căreia se află statuia în bronz a Saftei Brâncoveanu realizată în 1935 de sculptorul Ion Jalea, îmbină formele tradiționale moldovenești cu elemente neoclasice. E construită din piatră și cărămidă, cu două turle rotunde, zvelte și austere, de un alb strălucitor. Doar brâul de ocnițe oarbe de sub streașină, soclul bine profilat și cele trei contraforturi scunde care sprijină zidurile laterale și absida altarului mai "înviorează" și nuanțează sobra desfășurare a fațadelor.

Intrările, situate pe laturile de sud și nord, sunt străjuite de două pridvorașe cu acoperiș bulbat și profile greoaie, ce contrastează cu linia elansată a edificiului. În interior, pridvorul este amenajat în partea sa superioară pentru a adăposti obiectele de valoare ale mănăstirii (tainița) și e acoperit cu două calote sferice susținute de un singur arc longitudinal și de alte două arce laterale. Pronaosul și naosul, între care se ridică un zid susținut de două coloane ionice târzii, prezintă cunoscutul sistem de boltire moldovenesc cu arce piezișe ce asigură o restrângere succesivă a suprafeței de sprijin. Aceste două cupole sunt separate printr-un semicilindru de mici dimensiuni, sprijinit pe arce transversale, în timp ce altarul prezintă un arc dublou spre apus, fiind boltit în sfert de sferă la răsărit.

În pronaos se află mormântul fără lespede al Duhovnicului Iosif, cel care a stat alături Maicii Olimpiada la formarea obștii monahale de la Văratic și care a decedat la 28 decembrie 1828, după cum ne informează o inscripție mai nouă de pe zidul sudic. Se presupune că tot în această zonă a bisericii, în pridvor și pronaos, s-ar afla și mormintele Maicii Olimpiada și ale starețelor Nazaria (1788-1814) și Magdalena (1815-1822), fără ca pietrele funerare ale acestora să se fi păstrat.

Planul bisericii Văratec
pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități