Home page
  Mănăstirea Văratec
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Văratec

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Văratec

Pagina: 1 2 3 4   pagina 1 Pagina următoare

Mănăstirea Văratec

  • Hramul: "Adormirea Maicii Domnului", sărbătorit la 15 august, și "Sfântu Cuvios Iosif de la Văratec", sărbătorit la 16 august
  • Imagini Mănăstirea Văratec

ISTORICUL MĂNĂSTIRII VĂRATEC

La 12 km de Târgu Neamț și la 40 km de Piatra-Neamț, amplasată într-un cadru natural deosebit, Mănăstirea Văratec este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute și mai vizitate monumente ale județului Neamț.

Printre ctitorii acestui așezământ nu aflăm nici nume voievodale și nici pe cele ale unor mari dregători ai țării. Tradiția pomenește numele Maicii Olimpiada, călugărită în fostul Schit Topolița din apropierea Văratecului și venită apoi de la Schitul de maici de la Durău, care, între anii 1781-1785, întemeiază o mică isihie în poiana Văratec, cumpărată de la pădurarul Ion Bălănoiu. De altfel, Maica Olimpiada (Bălașa Herescu înainte de călugărie) va juca un rol important în așezarea și dezvoltarea obștii monahale de la Văratec, sacrificând întreaga avere, stărețind de trei ori și stingându-se aici în 1842, la venerabila vârstă de 85 de ani.

După constituirea nucleului monahal de la Văratec în perioada 1781-1788, prima stareță rânduită aici de Paisie Velicicovschi e Maica Nazaria de la Durău și în 1794 se ridică o a doua biserică de lemn, mai ales că între timp Schitul Văratec se unise cu Schitul Topolița, beneficiind și de veniturile pe care le aduceau moșiile acestuia. În 1803, prin hotărârea Mitropolitului Veniamin Costache, Văratecul se unește cu Agapia, dar pentru scurtă vreme. Ceva mai târziu, în 1808, când numărul monahiilor crescuse spectaculos, a început construcția actuală, Biserica "Adormirea Maicii Domnului", eveniment consemnat și în inscripția din pridvor, scrisă în limba română cu alfabetul latin:

La anul 1808 s-au zidit această biserică ce să prăznuiește hramul Adormirea Maicii Domnului prin osteneala Sfin. sale a pre. cuvi. Părintelui Iosif Duhovnicul și a stariței Olimpiadii, iar cei întâi ctitori au fost maicile din acest locaș. Al doilea mari ctitori au fost Doamna Elenco Paladi, care au dăruit 3 moșii și maica Elisabeta Balș au dăruit moșia Vulturești, maica Safta Brâncoveanu au hărăzit moșiile Osica și Vlădulenii cu mai multe îndatoriri în testamentul său, iar celelalte moșii, vii și acarete ce au dăruit și alți ctitori sunt scrisă în cartea vieții spre vecinica lor pomenire. 1841, octomvrii 20.

Abia încheiată zidirea noii biserici (în 1812) și mănăstirea trece prin grelele încercări ale anului 1821: odoarele sunt jefuite, călugărițele izgonite sau ucise și însăși Maica Olimpiada a scăpat cu mare greutate "de sabie" fiind adăpostită la Mănăstirea Secu, unde a participat direct la terifiantele momente petrecute acolo.

În anul 1900 un puternic incendiu mistuie cea mai mare parte a chiliilor, arzând și acoperișul bisericii mari împreună cu cele două turle de lemn care se adăugaseră ulterior, și care nu au mai fost refăcute. Actualul complex de clădiri din incinta mănăstirii Văratec s-a construit după incendiul din 1900, doar zidul înconjurător - ridicat între 1808-1812 - păstrându-se în forma sa inițială.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4   pagina 1 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități