Home page
   Mănăstirea Tarcău
Istoricul mănăstirii
Prezentare
Imagini M-rea Tarcău

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Tarcău

Mănăstirea Tarcău


ISTORICUL MĂNĂSTIRII TARCĂU

Mănăstirea Tarcău - bisericaPe valea Tarcăului, la mai mult de 15 km de confluența acestui râu cu Bistrița și la 43 km de Piatra-Neamț, între localitățile Brateș și Ardeluța, o poiană deschisă la margine de pădure formează cadrul natural al Mănăstirii Tarcău, cunoscut până nu demult drept Schitul Tarcău, schit de călugări.

Din Pomelnicul ctitorilor scris în limba română cu litere chirilice, aflăm că biserica s-a construit

... în zilele binecredinciosului marelui domn și împărat a toată Rusia, Nicolae Pavlovici, cu bagoslovenia preasfințitului arhiepiscop și mitropolit al Moldovei, Kiria Kir Veniamin, la anul 1833... de către ieroschimonahul Avramie și alți donatori.

Ctitorii și alții care le-au urmat, au înzestrat schitul cu loturi de pădure, fânețe și mori pe Tarcău, suficiente surse de venit pentru cei aproximativ 20 de călugări care viețuiau aici. Ulterior, numărul călugărilor s-a mai redus și Schitul Tarcău a trecut sub ascultarea Mănăstirii Bistrița, de care a depins până în anul 1990 când a obținut statut de mănăstire.

PREZENTAREA MĂNĂSTIRII

Biserica cu hramul "Duminica Tuturor Sfinților" e construită din lemn de frasin având planul în formă de cruce, extremitățile de la apus și răsărit rotunjite, absidele laterale fiind bine pronunțate, de formă pentagonală. Acoperișul în două pante repezi subliniază prin ușoare ondulații prezența sânurilor laterale, iar turnul-clopotniță construit separat în 1868 din bârne de lemn are două nivele și un acoperiș bulbat, mai puțin obișnuit la bisericile moldovenești.

Biserica Mănăstirii TarcăuIntrarea în biserică, situată spre sud, este protejată de un pridvor închis, adăugat în 1936, iar în interior o arcadă din bârne separă pronaosul de naos. Cele două părți interioare sunt acoperite de bolți caracteristice acestui gen de construcții, rezultate din îmbinarea unor bârne a căror lungime se reduce succesiv. Bolta naosului se desfășoară pe axul longitudinal, având la partea superioară o suprafață hexagonală spre care converg fâșiile curbe din care este alcătuită.

Catapeteasma, cu cele cinci rânduri de icoane, este executată pe scânduri late de tei, fixate pe un schelet de bârne. A fost zugrăvită și montată în secolul trecut, probabil tot în jurul anului 1833. Este bine conservată și etalează calități artistice de netăgăduit, exprimate îndeosebi prin cursivitatea liniilor, precizie și vivacitate cromatică.

Tot din secolul al XIX-lea datează și două case monahale, cărora li s-au adăugat în ultimii ani și alte construcții, care închid incinta mănăstirii pe latura sa vestică.

pagina principală | sus  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități