Home page
   M-rea Sihăstria
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Sihăstria

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Sihăstria

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

PREZENTAREA MĂNĂSTIRII SIHĂSTRIA

Biserica mănăstirii

Biserica "Nașterea Maicii Domnului" a Mănăstirii Sihăstria - separată canonic de mănăstirile Neamț și Secu în primăvara anului 1950 - are un plan triconc, cu o turlă pe naos, fiind construită în stil clasic moldovenesc dar fără soclu și contraforturi, având absida răsăriteană mai alungită decât absidele laterale. Pridvorul deschis, susținut de șase coloane și situat la extremitatea vestică în axul edificiului, a fost probabil adăugat cu prilejul lucrărilor din 1837 și este acoperit de două calote sferice paralele. Alte două calote similare acoperă pronaosul, în timp ce bolta cilindrică a naosului este susținută de arcele piezișe tipic moldovenești, pe care le întâlnim atât de frecvent în epoca lui Ștefan cel Mare.

Pictura interioară, executată de zugravi locali in tempera în anul 1825, cuprinde unele scene vădit influențate de zugrăvelile Mănăstirii Sucevița, și a fost restaurată în 1975-1976 de pictorul Gheorghe Zidaru. În aceeași perioadă, același pictor, ajutat de Vartolomeu Florea a realizat și zugrăveala al fresco din pridvorul bisericii.

Catapeteasma, sculptată și pictată în 1827 ... cu cheltuiala sfințiilor sale ieromonahul Calinic și a schimonahiilor Fevronia și Elisabeta Cuza..., reproduce și unele portrete din pictura murală, îndreptățind presupunerea că ambele lucrări s-ar datora aceluiași autor.

În 1837 s-au construit chiliile de pe laturile est și nord, împreună cu Paraclisul "Sfinții Părinți Ioachim și Ana" care a căzut pradă incendiului din vara anului 1941 și a fost refăcut în forma actuală în 1946.

Biserica mănăstiriiReconstruit în forma actuală în 1946, paraclisul din colțul sud-estic al incintei nu prezintă calități arhitectonice deosebite, având un plan triconc și o turlă octogonală pe naos. În schimb, stranele și celelalte piese de mobilier din interior, precum și catapeteasma lucrată în lemn de stejar în anul 1947, rețin atenția ca adevărate creații sculpturale cu incontestabilă valoare artistică. Ele se datorează fraților Vasile și Ioan Resmeriță din comuna Grumăzești, localitate renumită pentru tradițiile sale în prelucrarea artistică a lemnului și etalează întreaga frumusețe a creației populare din această zonă. Valorificând nesecata sursă a ornamenticii populare locale, autorii sculpturilor din acest paraclis au reușit să creeze lucrări de o fastuozitate discretă, care îmbină în mod original motivele tradițional-folclorice cu cele din repertoriul sculpturii bisericești. Alături de acestea se află și unele creații ale sculptorului Gheorghe Gheorghiță din Târgu Neamț, nume consacrat în domeniu, care întregesc acest original tezaur de artă românească.

La 1947 iunie 30, prin Deciziunea nr. 299 a lui Nicodim, Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei și Patriarh al României, Sf. Schit Sihăstria din Neamț (cum era cunoscut la acea vreme) este ridicat la rangul de Mănăstire, numindu-se "Sf. Mănăstire Sihastria" din Neamț. Odată cu această hotărâre sinodală este trecută sub ascultarea Mănăstirii Sihăstria și Schitul Sihla, condus pe atunci de Ieromonahul Clement Popovici. Tot cu această ocazie a fost transferată în posesia Mănăstirii Sihăstria și poiana numită Piciorul Crucii, precum și Muntele Taciunele.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități