Home page
   M-rea Sihăstria
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Sihăstria

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Sihăstria

Pagina: 1 2 3 4   pagina 1 Pagina următoare

Mănăstirea Sihăstria


ISTORICUL MĂNĂSTIRII SIHĂSTRIA

Mănăstirea SihăstriaUrcând pe valea tot mai îngustă dar tot mai darnică în frumuseți a pârâului Secu, ajungem la Mănăstirea Sihăstria (16 Km de Târgu Neamț și 63 Km de Piatra-Neamț), al cărui ansamblu arhitectural se întinde pe un platou însorit din coasta muntelui, în așa numita "Poiană a lui Atanasie".

Conform unei însemnări din Pomelnicul ctitoricesc al mănăstirii, șapte monahi ai Mănăstirii Neamț ar fi întemeiat aici o mică sihăstrie, în jurul anului 1640. Ceva mai târziu, în 1655, episcopul de Huși Ghedeon - ucenic al Mitropolitului Varlaam Moțoc - ridică în "Poiana lui Atanasie" o mică biserică de lemn și câteva chilii pentru viețuitorii deja aflați acolo.

Răpusă de vreme și de incursiunile cetelor de tătari de la începutul secolului al XVIII-lea, această biserică se ruinează în jurul anului 1730, ceea ce determină pe un alt episcop Ghedeon să ridice un nou lăcaș cu hramul "Nașterea Maicii Domnului". Lucrările au început, după cât se pare, în anul 1730, când acest Ghedeon era episcop de Huși, terminându-se în 1734, când ctitorul a trecut în scaunul episcopal de la Roman. În 1741, la 28 septembrie, voievodul Grigore Ghica emite o Carte Domnească ce stabilește - la cererea ctitorului - o serie de privilegii și scutiri ... pentru Sihăstria ce iaste în munte, la poiana lui Atanasie, care sihăstrie iaste făcută de Ghedeon Episcopul Romanului, unde sunt câțiva călugărași...

Trecut din 1734 sub ascultarea Mănăstirii Secu și din 1779 sub cea a Mănăstirii Neamț, Schitul Sihăstria își va dezvolta obștea monahală și zestrea de clădiri, până în anul 1821, când are și el de suferit de pe urma confruntării otomano-eteriste. Atunci au fost incendiate biserica și chiliile, călugării au fost uciși sau au bejenit prin pădurile din jur, iar tezaurul "ascuns sub un fag" s-a pierdut. Atât de mari au fost distrugerile încât lucrările de refacere, care au început în 1824, au durat aproape doi ani.

Prin lucrările din 1824-1825, realizate prin grija Mitropolitului Veniamin Costache și a starețului Dometian al mănăstirilor Neamț și Secu, s-au ridicat actuala biserică de piatră, corpul de chilii de pe latura sudică, turnul porții și turnul-clopotniță, precum și zidul de incintă care conferă Sihăstriei aspectul unei mănăstiri fortificate. Toate aceste eforturi constructive au fost de altfel consemnate și în pisania din pridvorul bisericii, fixată deasupra ușii de intrare:

Această sfântă și dumnezeiască biserică s-a ridicat din temelie în cinstea Nașterii Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, împreună cu un rând de chilii și un zid împrejur. Și ridicatu-s-a și clopotnița ce s-a zidit în vremea stăpânirii binecredinciosului și de Hristos iubitorului nostru Domn Io Ioan Sandu Sturdza Voievod și a Preasfințitului Mitropolit a toată Moldova Kir Kir Veniamin Costachi, prin stăruința preacuviosului Arhimandrit și Stareț sfintelor monastiri Neamțul și Secul Kir Dometian, cu ajutorul iubitorului de Hristos jupân Nicolae Cernevschi, spre veșnica lor pomenire.
pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4   pagina 1 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități