Home page
   Mănăstirea Secu
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Secu

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Secu

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioarp pagina 2 Pagina următoare

PREZENTARE MĂNĂSTIREA SECU

Mănăstirea SecuDin punct de vedere constructiv, Mănăstirea Secu face parte din categoria așezămintelor monastice fortificate. Ziduri puternice cu turnuri pătrate închid o incintă dreptunghiulară, pe laturile căreia se înșiră chiliile cu etaj și toate celelalte construcții specific mănăstirești. Un turn-clopotniță impunător prin masivitatea și înălțimea sa acoperă intrarea situată la apus, iar în mijlocul complexului arhitectural tronează cu autoritate și eleganță ctitoria lui Nestor Ureche.

Construită din piatră și cărămidă de către meșteri locali și din Țara Românească, biserica mare cu hramul "Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul" prezintă un plan foarte apropiat de specificul moldovenesc, dar în arhitectura sa întâlnim și notabile influențe muntenești, care sunt mai pregnante în sistemul de boltire și în sprijinirea turlelor.

Decorația exterioară se axează pe existența unui brâu median, încadrat de două rânduri de cărămizi dispuse "în zimți" și care împarte întreaga suprafață în două mari registre: cel superior, acoperit de un șir de ocnițe alungite, cu arcul de sub cornișă bine pronunțat, și cel inferior, cu ocnițe mai mari și mai puțin dense.

În interior, cupolele nu mai sunt așezate pe cunoscutele arce în diagonală, specifice stilului moldovenesc, ele sprijinindu-se direct pe arcele masive ale naosului și pronaosului, iar cele două turle se înalță din mijlocul unor platforme octogonale, care fragmentează linia mediană a acoperișului. Între pronaos și naos este bine delimitată încăperea gropniței, unde se află mormintele lui Nestor Ureche și soției sale Mitrofana, iar într-o nișă exterioară zidului sudic al bisericii s-a păstrat mormântul vestitului mitropolit-cărturar Varlaam Moțoc.

În îndelungata sa existență, biserica principală a Mănăstirii Secu a suferit numeroase restaurări, adăugiri și modificări, dar a fost adusă cât mai aproape de forma sa inițială în urma lucrărilor care au început în anul 1966 și au continuat - cu unele întreruperi - până în 1984. Cu acest prilej s-a renunțat la unele "completări" târzii ce răpeau din strălucirea monumentului, s-au subliniat limitele edificiului din 1602 și s-a asigurat integrarea armonioasă a acestuia în contextul întregului ansamblu arhitectural.

Pictura care împodobește biserica a fost executată în anii 1849-1850 de către zugravul Costache Lifșicar din Filioara, cu cheltuiala ieromonahului Calistrat, ștergându-se astfel urmele devastatorului incendiu din 1821. Zugrăveala este concepută în stil renascentist, cu puternice influențe slavo-bizantine și cuprinde în desfășurarea ei principalele momente și scene biblice care caracterizează iconografia ortodoxă tradițională. Acestora li se adaugă, pe peretele vestic al pridvorului mic, portretele votive de o mare valoare documentară ale lui Nestor și Mitrofana Ureche, precum și cele ale voievodului Ieremia Movilă și soției sale Maria.

Deoarece această pictură s-a realizat peste zugrăveala originară de la începutul veacului al XVII-lea, lucrările de restaurare la care ne-am referit au făcut posibilă recuperarea unor fragmente deosebit de prețioase din fresca anului 1602. Picturile descoperite la mormintele ctitoricești și deasupra ușii dintre pridvor și pronaos, care sunt mai ample și mai bine conservate, relevă nu numai priceperea meșterilor care le-au realizat, ci și izbitoare asemănări cu cele ce împodobesc zidurile acelui giuvaer medieval care este Mănăstirea Sucevița.

După cum am amintit în treacăt, la capătul sud-estic al incintei a fost construit în 1640 Paraclisul "Adormirea Maicii Domnului", de către ieromonahul Ghedeon, unul dintre ucenicii Mitropolitului Varlaam. Înzestrat din 1853 cu o superbă catapeteasmă, operă a monahului Iulian, Paraclisul a fost reparat și mărit în același an pe cheltuiala lui Sofronie Miclescu, pe când era episcop la Huși.

Biserica-paraclis "Sf. Nicolae" din partea de nord-est, construită de egumenul Nifon Udrea Trotușanu în 1758-1763 a fost distrusă în 1821, fiind refăcută apoi în 1824 prin grija Mitropolitului Veniamin Costache. Catapeteasma în stil baroc a fost executată de același monah Iulian, iar biserica servește astăzi "pravilei de iarnă", din noiembrie până la sărbătoarea Paștelui.

În cimitirul mănăstirii se ridică Biserica "Bogoslovul", construită în 1832 pe locul vechiului schit al lui Zosim, distrus de turci în 1821. Este un edificiu de o eleganță frapantă, cu o turlă înaltă pe naos și cu o fațadă în stil clasic, segmentată de pilaștri. Catapeteasma, de o deosebită frumusețe și bogăție ornamentică, ar fi fost executată - conform tradiției - de către Nifon Udrea Trotușanu la 1740, fiind adusă aici de la biserica mare a mănăstirii. Picturile sale, realizate în stil renascentist cu vizibile influențe bizantine, au constituit o sursă de inspirație pentru numeroși creatori de artă religioasă, printre care se numără și Nicolae Grigorescu.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioarp pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități