Home page
   M-rea Războieni
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Războieni

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Războieni

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  

PATRIMONIUL MĂNĂSTIRII RĂZBOIENI

În tezaurul de neprețuit al moștenirii materiale și spirituale pe care Ștefan cel Mare a lăsat-o posterității, Biserica "Sf. Mihail" din Războieni-Valea Albă a căpătat, încă de la zidire, semnificații cu totul deosebite, ce pun încă o dată în lumină evlavia și tăria de caracter a viteazului voievod.

Monumentul eroilor de la Mănăstirea RăzboieniÎn primul rând că, fapt fără precedent, biserica de la Războieni nu s-a mai înălțat pentru a consemna o nouă izbândă a Domnului și a Țării, oștenii români fiind nevoiți să se retragă de pe câmpul de luptă, după o îndelungată și eroică rezistență, în fața unui dușman ce deținea o copleșitoare superioritate numerică. Scopul strategic de întârziere a înaintării otomane și de diminuare a forțelor invadatoare fusese desigur atins, dar nu putea fi vorba de înfrângerea inamicului atunci și acolo și de înlăturare a pericolului ce amenința întreaga țară.

Decizia lui Ștefan cel Mare de a evoca printr-o nouă ctitorie evenimentele din vara anului 1476 relevă o anumită concepție a voievodului conform căreia eroii rămân eroi indiferent de rezultatul jertfei lor, iar orice acțiune îndreptată împotriva Islamului, întru apărarea țării și credinței, era binecuvântată de Dumnezeu și demnă de amintit posterității.

Pe de altă parte, lăcașul de cult de la Războieni de deosebește de toate celelalte fiind conceput cu destinația specială de a adăposti osemintele celor căzuți în 1476. După două decenii de la dramatica încleștare, Ștefan cel Mare a decis deshumarea celor ce și-au pierdut viața pe câmpul de luptă, punând rămășițele acestora ca temelie noului așezământ. Această realitate istorică, transmisă prin tradiție și evocată indirect în pisania care s-a păstrat, a fost confirmată și de cercetările arheologice prilejuite de ultimele lucrări de restaurare ce au redat înfățișarea de început a bisericii. Atunci, desfăcându-se plăcile de piatră ale pardoselii și efectuându-se o secțiune pe axul longitudinal al construcției, a fost descoperit un strat consistent de resturi osteologice umane, cu o grosime inegală dar continuu în întreaga suprafață studiată. Aceste sfinte relicve conferă bisericii calitatea de adevărat mausoleu feudal, singurul de acest gen din țară, menit să adăpostească osemintele tuturor celor căzuți pentru Țară și Credință, indiferent de obârșie și de rang.

Mănăstirea RăzboieniÎn acest context, se poate spune că, fără a se putea impune prin proporții și monumentalitate, biserica de la Războieni-Valea Albă se înscrie printre marile valori ale patrimoniului istoric și artistic românesc, dăinuind peste veacuri ca un simbol al dragostei de libertate și al spiritului de sacrificiu care au înnobilat dintotdeauna existența acestui popor.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități