Home page
   M-rea Războieni
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Războieni

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Războieni

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

PREZENTARE

Mănăstirea RăzboieniIntrarea în incintă este arcuită sub turnul-clopotniță așezat la nord-vest. El nu se aseamănă cu turnurile construite de Ștefan cel Mare și este - fără îndoială - produsul unei epoci mai târzii. Biserica, în schimb, are același plan cu celelalte ctitorii ale viteazului domn, de la Piatra-Neamț și Borzești, alcătuind împreună o categorie distinctă în cadrul stilului arhitectonic ce s-a definit atunci. Deși a suferit numeroase prefaceri de-a lungul celor cinci veacuri de existență, biserica de la Războieni a fost readusă la forma sa inițială în urma lucrărilor de restaurare din anii 1975-1977, care au îndepărtat pridvorul de la intrare, turlele ridicate în secolul al XIX-lea și celelalte adaosuri ce denaturau înfățișarea întregului ansamblu.

Ca și la Piatra-Neamț, exteriorul este împodobit cu două șiruri de ocnițe sub cornișă, cu aceeași dispunere ce se bazează pe repartizarea a două ocnițe mici peste una mare. Biserica nu are sânuri laterale iar absida altarului este de formă poligonală, fiind acoperită de nouă firide alungite. S-au construit și doi contraforți cam de același tip ca la Piatra-Neamț dar - lucru puțin obișnuit și în parte inexplicabil - sunt amplasați de-o parte și de alta la limitele absidei altarului.

Mănăstirea RăzboieniOrnamentația exterioară a fost deteriorată de-a lungul veacurilor și a stat apoi ascunsă sub straturi groase de tencuială, dar lucrările de restaurare la care ne-am referit au relevat existența acelorași benzi de cărămidă smălțuită și discuri policrome cu bumbi centrali care înfrumusețează ctitoriile lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Neamț, Borzești și Piatra-Neamț.

Portalul de la intrare prezintă cunoscuta alternanță de toruri și cavete îmbinate în arc frânt, cu baze poligonale ornamentate. Și în acest caz luneta portalului a fost acoperită cu sculpturi lobate specific gotice, dar care n-au mai fost executate cu aceeași acuratețe și pricepere ca la Piatra-Neamț.

Sistemul de boltire se caracterizează prin rezolvări constructive proprii acestui restrâns grup de monumente. Pronaosul este acoperit cu două calote sferice susținute printr-un arc dublou în care se descarcă alte trei arce longitudinale dispuse în trepte. Cupola naosului apasă direct pe cele patru arce piezișe, iar acestea descarcă la rândul lor pe arcele dublouri transversale dinspre pronaos și altar. Arcele longitudinale, pe care le regăsim și la Piatra-Neamț, sunt etajate și dispuse câte două la fiecare zid. Trebuie de asemenea să mai semnalăm faptul că arcele dublouri care sprijină cupola naosului la est și la vest sunt separate de altar și respectiv de pronaos prin două înguste boltiri semicilindrice, iar retragerile pilaștrilor de susținere au forma unor console angajate.

În ansamblu, întregul sistem de boltire al monumentului se remarcă prin unitate și eleganță, creând privitorului un sentiment de încredere și echilibru interior.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități