Home page
   M-rea Războieni
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Imagini M-rea Războieni

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Războieni

Pagina: 1 2 3   pagina 1 Pagina următoare

Mănăstirea Războieni


ISTORICUL MĂNĂSTIRII RĂZBOIENI

Mănăstirea RăzboieniLa Războieni-Valea Albă, pe locul unde Ștefan cel Mare a încercat să oprească valul pustiitor al oștilor turcești, se înalță în amintirea grelelor încercări din vara anului 1476, unul dintre cele mai valoroase și interesante monumente din județul Neamț.

Biserica "Sf. Mihail" din Războieni a fost ctitorită de Ștefan cel Mare la două decenii după bătălie, fapt consemnat în pisania de pe fațada sudică, al cărei conținut prezintă o excepțională valoare documentară:

În zilele binecredinciosului și de Hristos iubitorului domn, Io Ștefan Voievod cu mila lui Dumnezeu domn al Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, în anul 6984 (1476) iar al domniei lui al douăzecelea curgător, ridicatu-s-a puternicul Mahmet împăratul turcesc cu toate puterile sale răsăritene; încă și Basarab Voievod, căruia i se zicea Laiotă, a venit cu dânsul cu toată țara lui basarabească și au venit să prade și să ia Țara Moldovei și au ajuns până aici la locul ce se zice Pârâul Alb. Și noi Ștefan Voievod și cu fiul nostru Alexandru, ieșit-am înaintea lor aici unde am făcut mare război cu dânșii în luna lui iulie 26 și cu voia lui Dumnezeu au fost biruiți creștinii de către păgâni și au căzut acolo mulțime mare dintre ostașii Moldovei. Tot atunci și tătarii au lovit Țara Moldovei din acea parte. Drept aceea a binevoit Io Ștefan Voievod cu a sa bunăvoință și a zidit acest hram întru numele arhistrategului Mihail și întru rugă sieși și doamnei sale Maria și a fiilor săi Alexandru și Bogdan și pentru sufletul tuturor binecredincioșilor creștini care s-au prăpădit aici în anul 7004 (1496) iar al domniei sale al patruzecelea curgător luna lui noiembrie 8.

Mănăstirea Războieni - pisaniaPisania nu menționează când au început lucrările de construcție dar având în vedere dimensiunile reduse ale bisericii și experiența altor ctitorii ale lui Ștefan cel Mare zidite în decursul aceluiași an, nu este exclus ca ridicarea monumentului lui să fi început în vara anului 1496, poate chiar în ziua de 26 iulie când s-au împlinit cei 20 de ani de la desfășurarea bătăliei, pentru a se încheia la 8 noiembrie același an, în ziua hramului.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3   pagina 1 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități