Home page
   M-rea Pângarați
Istoricul mănăstirii
Prezentare
Imagini M-rea Pângărați

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Pângarați

Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  

PREZENTAREA MĂNĂSTIRII PÂNGĂRAȚI

Turnul de intrare, 1947Din vechea incintă, turnul-clopotniță de pe latura sudică, înalt de 34 m și care îndeplinea și rolul de turn de intrare, s-a prăbușit în anul 1996 în timpul cutremurului din noaptea de 11-12 iunie. Această construcție avea parterul întărit de patru contraforți de colț, dar fiind ridicată pe un teren în pantă, cu o structură neomogenă, nu a mai rezistat. Contraforții din colțurile sud-est și nord-est au fost înglobați parțial în corpul de chilii numit impropriu "chiliile Lăpușneanu", semn că aceste chilii au fost construite ulterior turnului. Perpendicular pe zidul vestic al turnului s-a păstrat un fragment de zidărie de piatră care, probabil, făcea parte din peretele sudic al zidului de incintă. Lipit acestui fragment se află scara de intrare la al doilea nivel al turnului, de unde, printr-o scară interioară din lemn, se putea urca la camera clopotelor, care este de fapt un adaos realizat în cursul veacului al XIX-lea.

Se mai păstrează, de asemenea, zidul de incintă de pe latura răsăriteană, care era dublat de un rând de chilii ale căror beciuri au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice întreprinse în anii 1993-1994. Zidul nordic este și el însoțit de un șir de chilii ce se termină în dreptul turnului de nord-est, numit și "turnul militar" și care a fost restaurat în anii 1991-1995. În ceea ce privește turnul de nord-vest, acesta a suferit mai multe reparații și transformări, pe locul său aflându-se centrala termică a complexului și trapeza la etaj.

Foarte interesantă și în același timp îndelung controversată este biserica zidită aici de Alexandru Lăpușneanu. Nu numai pentru faptul că din punct de vedere arhitectural este cu totul altceva în comparație cu ceea ce același voievod a ctitorit la Bistrița sau la Mănăstirea Slatina, ci mai ales pentru existența a două biserici suprapuse, caz extrem de rar pe care nu-l mai regăsim decât la Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" de la Suceava. În plus, inexistența unei inscripții votive din vremea acestui voievod a generat și generează încă multe semne de întrebare, unii cercetători rezumându-se la datele din pisania care s-a păstrat până astăzi.

Ctitoria lui Alexandru Lăpușneanu de la Pângărați reproduce destul de stângaci și la proporții reduse planul primelor lăcașuri de închinăciune zidite de Ștefan cel Mare. Biserica cu hramul "Sf. Dumitru" este în formă de navă, cu absidele laterale înglobate în grosimea zidăriei și marcate în exterior cu rezalituri flancate de contraforți, iar absida altarului pentagonală, cu o fereastră în ax sub care s-a amplasat un picior de susținere. Ferestrele de la etaj sunt mai îngrijit executate decât cele de la parter, deschise toate către sud. Intrarea de la parter - practicată mai târziu pe latura de sud - are un chenar de piatră asemănător cu ancadramentul ferestrelor, fiind împodobit cu muluri care se întretaie în unghi drept. Deasupra intrării se află un lintel de piatră ornamentat cu un scut, pe suprafața căruia s-a executat, cu oarecare stângăcie, stema Moldovei.

Pe latura nordică, un dublu pridvor protejează intrarea în biserica de la etaj. O inscripție, aflată inițial deasupra intrării de la parter și încastrată aici în anul 1909, are următorul conținut:

Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh. Această clisiarniță a făcut-o pan Dumitru Șoldan, mare vistier și soția lui Safta în zilele lui Vasile Voievod, la anul 7151 (1642) luna septembrie 10 zile și fiind pristav Andronie de la Bisericani, la turn și la trapezărie și la acoperișul sfintei biserici.

Biserica mică de jos este de fapt o tainiță transformată în capelă, scundă, cu pronaos, naos și altar, acoperite cu bolți en berceau neglijent executate. De altfel, nota de improvizație este generală și cu atât mai pregnantă la deschiderile operate între naos și altar. După cum am subliniat, toate ferestrele sunt situate spre sud și spre apus, ceea ce dovedește, o dată în plus, că paraclisul de la parter a fost amenajat ulterior, funcție de unele condiții deja existente.

Intrarea în biserica de la etaj se face pe latura de nord prin intermediul a două pridvoare: primul, deschis - la ușa căruia regăsim același chenar de piatră cu muluri îmbinate în unghi drept și lintel deasupra - iar al doilea, închis, este acoperit cu o calotă sferică încinsă cu un brâu zimțat din cărămidă (de influență muntenească) ce primește lumina prin două ferestre situate spre apus și miazănoapte. Același sistem de boltire prezintă și pronaosul, despărțit de naos printr-un arc masiv, sprijinit în consolă pe zidurile laterale. Din colțul de nord-vest al pronaosului o scurtă scară în spirală face legătura cu biserica de la parter.

Bolta naosului este mai amplă, iar cele patru arce de susținere alcătuiesc prin îmbinarea lor tot atâția pandantivi. Un arc simplu constituie limita apuseană a altarului boltit în sfert de sferă. Cu excepția bolților, vopsite în deceniile trecute printr-o hotărâre nu tocmai inspirată, biserica pare să nu fi avut o zugrăveală databilă în anii construcției sau într-o perioadă ulterioară acestora.

Am subliniat anterior că s-a discutat îndelung și se mai discută încă, fără să se fi ajuns la un punct de vedere unanim recunoscut, în legătură cu datarea bisericii și la stabilirea raportului cronologic dintre cele două nivele. Nu este cazul să trecem în revistă ipotezele mai mult sau mai puțin fondate care s-au emis de-a lungul anilor de diferiți cercetători. Suficient să amintim că cei mai mulți fie consideră biserica de la parter ca fiind mai veche și încorporată, la 1560, bisericii lui Alexandru Lăpușneanu, fie că datează construirea întregului edificiu în 1642, conform precizării din pisania existentă.

Dificultățile întâmpinate în stabilirea unei concluzii convingătoare sunt generate - după cum am menționat - de lipsa unei inscripții mai vechi de 1642 și de stilul arhitectonic destul de insolit și de eclectic al monumentului. În lipsa unor mijloace sigure de datare, nu ne rămân decât criteriile comparative, de confruntare a elementelor constructive caracteristice ambelor biserici și de integrare a acestora în contextul celorlalte date documentare de care dispunem. Or, tocmai pe această bază se poate aprecia că paraclisul de la parter a fost amenajat ulterior, după construirea bisericii mari. Este evident că ancadramentele ferestrelor și ușii de la parter imită elementele similare ale etajului, dar execuția este mult mai stângace. În plus, inscripția care se află acum pe latura nordică se știe că a fost amplasată inițial deasupra intrării de la parter, fiind clar că se referă la data amenajării paraclisului de aici.

Pentru a conchide, ne menținem părerea - exprimată și cu alte prilejuri - considerând că, la 1560, Alexandru Lăpușneanu a zidit biserica existentă, cu o tainiță la subsol. La 1642 această "bașcă" a fost amenajată ca paraclis de către Dumitru Șoldan, lucrare întregită de către egumenul Macarie în 1806. Deocamdată ne cantonăm încă în domeniul ipotezelor și sperăm că lucrările de restaurare și cercetările arheologice aflate în curs de desfășurare să aducă noi elemente capabile să contribuie la cunoașterea adevărului istoric. Cât privește lucrările de restaurare și modernizare, acestea au început la 1 iunie 1996, avându-se în vedere refacerea și consolidarea turnului-clopotniță dar și ridicarea unei noi biserici cu o nouă curte și alei de acces.

Oricum, monumentul de la Pângărați justifică pe deplin interesul de care este înconjurat. Cu atât mai mult cu cât specificului său arhitectural i se adaugă valoarea artistică a iconostasului de la parter și a mai multor icoane din secolul al XVIII-lea care s-au păstrat în patrimoniul mănăstirii.

În momentul de față Mănăstirea Pângărați este din ce în ce mai des inclusă în traseele turistice ecumenice organizate în zona Neamțului și a Moldovei în general, bucurându-se de o largă apreciere din partea iubitorilor de astfel de activități ecumenice.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 Pagina anterioară pagina 2  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități