Home page
   Mănăstirea Neamț
Istoricul mănăstirii
Prezentarea mănăstirii
Patrimoniul
Împrejurimile mănăstirii
Imagini M-rea Neamț

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Neamț

Pagina: 1 2 3 4 5 6 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

PREZENTAREA MĂNĂSTIRII NEAMȚ

În general, bisericile construite în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, care au definit în arhitectura noastră medievală așa numitul stil moldovenesc, pot fi grupate din punct de vedere constructiv în trei categorii:

  1. biserici de plan dreptunghiular cu bolți cilindrice cuprinse sub un singur acoperiș (Bălinești, Volovăț, Dolheștii Mari);
  2. biserici de plan dreptunghiular cu un singur acoperiș dar cu mai multe cupole dispuse în filă (Piatra Neamț, Războieni, Borzești, Arbore, Reuseni);
  3. biserici cu plan trilobat, cu turla pe naos și acoperiș fragmentar (Bacău, Voroneț, Pătrăuți).

Singura biserică ridicată de Ștefan cel Mare ce nu se încadrează în nici una din aceste categorii este cea de la Mănăstirea Neamț, un adevărat unicat arhitectural care constituie ... cel mai reprezentativ monument al arhitecturii din timpul domniei marelui voievod, nu numai ca plan și structură, dar și ca mod de decorare a fațadelor (Prîsnea C). De fapt, ea reprezintă apogeul unei epoci de rodnică activitate constructivă și o sinteză stilistică ce constituie un model, deschizând larg porțile viitorului în acest domeniu.

Monumentala construcție a Bisericii "Înălțarea Domnului", care și-a recăpătat înfățișarea originară prin lucrările de restaurare din 1954-1961, îmbină într-un tot unitar elementele de bază întâlnite la celelalte ctitorii ale lui Ștefan cel Mare (pronaos, naos, altar și abside) cu altele noi (pridvorul și gropnița). A rezultat un edificiu de certă originalitate, care se individualizează în epoca pe care o reprezintă prin planul său dezvoltat, prin dimensiunile și proporționalitatea sa. Sunt cu totul remarcabile soluțiile ingenioase, de maximă eficiență, cu ajutorul cărora s-a realizat sistemul de boltire, preluarea presiunii asupra zidurilor și delimitarea spațiilor interioare - după cum frapează echilibrul și eleganța întregului ansamblu, cursivitatea liniilor, acuratețea ancadramentelor și a portalurilor monumentale sau plasticitatea copertinelor din piatră de talie ce delimitează soclul masiv de restul zidăriei.

Secțiune longitudinală și plan
Secțiune longitudinală și plan. (După Romstorfer K.).
pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4 5 6 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități