Home page
   Mănăstirea Durău
Istoricul mănăstirii
Prezentare
Patrimoniu
Imagini M-rea Durău

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Durău

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  

PATRIMONIUL MĂNĂSTIRII DURĂU

N. Tonitza la Durău, 1930Pereții pridvorului păstrează pictura din 1835, executată în tonalități de o sobrietate frapantă și cu un conținut narativ extrem de interesant. Atât Judecata de Apoi cât și Caznele Iadului transpun o viziune naiv-profană cam de aceeași factură ca în zugrăveala bisericii de lemn de la Bistricioara, dar în orice caz mai evoluată și ca principii și ca execuție. Dacă avem în vedere complexitatea compozițiilor și capacitatea lor de a se adresa privitorului cu elemente din viața cotidiană, psihologia și marea varietate socială a personajelor și nu în ultimul rând surprinzătoarea capacitate de exprimare plastică în planuri succesive, nu avem nici un motiv să credem că exagerăm considerând această pictură ca una dintre cele mai izbutite realizări ale genului.

Valoarea deosebită a monumentului de la Durău rezultă însă din calitățile deosebite ale picturii pe care Nicolae Tonitza și elevii săi au executat-o în anii 1935-1937, după cum ne informează și inscripția aflată deasupra ușii în pronaos:

Sub Mitropolitul Nicodim, prin strădania dr. Paul Gotcu, s-a făcut pictura de către studenții și diplomații Academiei de arte frumoase din Iași sub călăuza dascălului lor, zugravul N. Tonitza - încheiat la 14 septembrie 1937.

Folosind tehnica encausticii și încălcând cu bună știință vechile canoane iconografice, N. Tonitza a concentrat întreaga desfășurare picturală în câteva scene mari, în care a introdus, cu un deosebit curaj, personaje și elemente laice preluate din peisajul, din portul și din tipologia umană locală. În locul portretelor tradiționale, transfigurate de irealul transcedentalității, Tonitza pune oameni de la poalele Ceahlăului, plini de viață și demnitate, conștienți de atotputernicia lui Dumnezeu dar și de trăinicia credinței lor.

Nașterea Domnului, din absida sudică, întrunește toate elementele novatoare, caracteristice picturii de la Durău. Scena se desfășoară în aer liber, la poalele Ceahlăului care se profilează pe un cer înstelat. Păstorii care se închină Fecioarei ce ține în brațe Pruncul Sfânt poartă costumele specifice muntenilor de pe Valea Bistriței, cu bundiță înflorată și fustă scurtă peste ițarii strânși pe picior. Ei nu mai sunt prezentați în spiritul mistic al martiriului și al spiritualizării hieratice, descinzând dintr-o realitate imediată de un firesc ce exclude orice convenționalism. Iar prezența oilor, cu totul inedită într-o asemenea compoziție, vine să întregească atmosfera mioritică pe care o degajă tabloul și care ne menține într-o lume de o veridicitate copleșitoare, smulgându-ne din peisajul fictiv și convențional al Pământurilor Sfinte.

De altfel, în fiecare dintre cele opt scene care împodobesc interiorul bisericii întâlnim o structură plastică deosebită și același spirit laic, răsfrântă din optica tonitziană asupra artei în general și a specificului național. Pictura lui Tonitza de la Durău nu trebuie deci evaluată în sine, ea impunându-se mai ales prin originalitatea ideilor pe care le afirmă, prin îndrăzneala de a eluda unele precepte picturale consacrate prin practica atâtor veacuri și printr-o tradiție ce adesea s-a dovedit mai puternică și mai durabilă decât efemera trecere a generațiilor.

În lumina acestor considerente, Durăul își justifică pe deplin notorietatea de care se bucură, cu atât mai mult cu cât, în vara anului 1969, datorită lui Teodor Varahil Moraru - unul dintre acei care au stat alături de maestru în anii de rodnică osteneală - pictura a căpătat o nouă strălucire, fiind spălată cu deosebită grijă și pricepere.
Poate că de aceea, în momentul de față, Mănăstirea Durău este vizitată de către aproape toți turiștii care ajung în stațiunea cu același nume pentru a petrece câteva zile de relaxare sau pentru a urca pe Masivul Ceahlău.

pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 3  

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități