Home page
   Mănăstirea Bistrița
Istoricul mănăstirii
Prezentare
Patrimoniu
Imagini M-rea Bistrița

Pagina principală


Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Mănăstirea Bistrița

Pagina: 1 2 3 4 5   pagina 1 Pagina următoare

Mănăstirea Bistrița


ISTORICUL MĂNĂSTIRII BISTRIȚA

Mănăstirea BistrițaÎntre vetrele de credință ortodoxă și de cultură românească ce înnobilează trecutul acestei țări, Mănăstirea Bistrița ocupă un loc deosebit, numărându-se printre cele mai vechi ctitorii voievodale, adăpostind oseminte domnești și fapte de neuitat din istoria și viața spirituală a poporului nostru.

Situată la aproximativ 8 km de limita vestică a orașului Piatra-Neamț, în comuna Viișoara (actualmente comuna Alexandru cel Bun), Mănăstirea Bistrița a dăinuit timp de peste șase veacuri la adăpostul culmilor împădurite care o înconjoară, înfruntând - ca toate lăcașurile noastre de credință și cultură - năpraznicele încercări ale istoriei.

După tradiție, începuturile obștei monahale din Bistrița moldavă s-ar situa în timpul domniei lui Petru I Mușat, la asfințit de secol XIV, când s-a ridicat aici o modestă bisericuță de lemn, prin osteneala ieromonahului Pafnutie. În locul acesteia, Alexandru cel Bun a zidit - în 1402 - o frumoasă biserică de piatră, de peste 30 m lungime, cu pronaos, gropniță, naos și altar, pentru a-i fi loc de veșnică odihnă, lui și familiei sale.

Actul fondator al lui Alexandru cel Bun nu a fost deloc întâmplător, înscriindu-se pe linia preocupărilor acestuia de consolidare a bisericii ortodoxe, pentru a o transforma într-un adevărat stâlp de susținere a edificiului tânărului stat feudal independent. Că Mănăstirea Bistrița ocupa un loc important în sistemul religios și instituțional creat de Alexandru cel Bun, o dovedește și actul din 7 ianuarie 1407 emis de Mitropolitul Iosif Mușat - cu acordul voievodului - prin care acest lăcaș era pus pe picior de egalitate cu Mănăstirea Neamț, stabilindu-se o conducere comună a acestor două așezăminte, în persoana preotului chir Domentian:

Prea Sfințitul Mitropolit chir Iosif al Moldovlahiei, cu bunăvoința lui Dumnezeu și a Preacuratei lui Maici și a sfintei Lui Înălțări, mănăstirea vlădiciei mele, Io Alexandru Voievod, domn al Țării Moldovei, și am dat această mănăstire mai înainte zisă popii chir Domentian, de asemenea și mănăstirea Uspeniei (Adormirea) Preacuratei Născătoare de Dumnezeu cea de la Bistrița, ca să fie aceste mănăstiri nedespărțite una de alta, pentru că sunt amândouă ale vlădiciei mele...

De-a lungul mai multor ani, ctitorul înzestrează Mănăstirea Bistrița cu numeroase sate și moșii, asigurându-i și alte surse de venituri. Suficient să amintim că numai pe baza hrisovului din 6 ianuarie 1411 mănăstirea primește două sate și biserica de la Bohotin împreună cu zece butii de vin, zece "coloane de grâu" și tot atâtea postavuri de Cehia, în fiecare an. Dacă adăugăm la acestea și vămile de la Bârlad și Tazlău, iar în timpul lui Ilie Vodă și pe cea de la Bacău, putem să ne facem o imagine mai clară cu privire la forța economică la care ajunsese mănăstirea în decurs de numai trei decenii.

După ce în 1418 Doamna Ana a fost așezată sub lespedea din gropnița bisericii, la 1 ianuarie 1432 a fost adus și Alexandru cel Bun în mormântul dinainte pregătit, încheind astfel o domnie lungă și rodnică pusă în slujba întăririi statului feudal și principalelor instituții ale acestuia.

La sfârșit de veac, în 1498, Ștefan cel Mare și-a înscris numele printre ctitorii de la Bistrița ridicând o impunătoare clopotniță cu paraclis, după cum rezultă și din inscripția votivă încastrată în peretele sudic al construcției:

Evlaviosul și de Hristos iubitorul Io Ștefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a zidit această clopotniță și biserică așeză într-însa, întru numele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou din Cetatea Albă, pentru rugăciunea sa și a Doamnei sale, Maria, și a copiilor lor, în anul 7006 (1498), și tot în anul acela le-a și săvârșit, în luna lui septembrie, 13 zile.
pagina principală | sus  

Pagina: 1 2 3 4 5   pagina 1 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități