Mănăstiri din NeamțHome page
   M Ă N Ă S T I R I
   din județul Neamț

Mănăstirea Agapia
Mănăstirea Bisericani
Mănăstirea Bistrița
Mănăstirea Durău
Mănăstirea Neamț
Mănăstirea Războieni
Mănăstirea Secu
Mănăstirea Văratec
Mănăstirea Almaș
Mănăstirea Buhalnița
Mănăstirea Horaița
Mănăstirea Pângărați
Mănăstirea Petru Vodă
Mănăstirea Sihăstria
Mănăstirea Tarcău
Mănăstirea Tazlău
Mănăstirea Bodești
Mănăstirea Peștera
Episcopia Romanului

   Alte informații
Turism ecumenic
Resurse / Legături
Imagini mănăstiri
Biserici și schituri vechi
Harta turistică
Harta mănăstirilor

   Obiective turistice
   din județul Neamț

Muzee
Cetatea Neamț
Case memoriale
Colecții sătești
Masivul Ceahlău
Monumente
Imagini din județM A N A S T I R I   d i n   N E A M Ț

Mare parte dintre renumitele mănăstiri din Moldova sunt localizate în Neamț, semn al bogatei experiențe spirituale a locuitorilor acestor meleaguri. Impresionante prin bogăția și frumusețea exponatelor de artă religioasă - obiecte de cult, manuscrise, tipărituri, broderii și țesături - aceste colecții sunt concentrate în jurul mănăstirilor.

căutare personalizată
C O L E C Ț I I   Ș I   M U Z E E
aparținând așezămintelor de cult din județul Neamț
Colecția muzeală a Mănăstirii Agapia
comuna Agapia

Reunește un număr impresionant de icoane lucrate de Nicolae Grigorescu în perioada când picta biserica Mănăstirii Agapia, alte picturi bisericești provenite de la Văleni-Piatra Neamț sau de la Agapia Veche, broderii, covoare, obiecte de cult și manuscrise.
Mănăstirea Agapia
Colecția muzeală a Mănăstirii Văratec
comuna Bălțătești

A fost organizată în 1953 și cuprinde broderii cu caracter religios, numeroase icoane de mare valoare provenite de la Schitul Văleni-Piatra Neamț, manuscrise și cărți din secolele XVIII-XIX, obiecte de cult.
Mănăstirea Varatec
Colecția muzeală a Mănăstirii Sihăstria
comuna Vânători-Neamț

Cuprinde obiecte de cult (icoane, vase liturgice, candele) și tipărituri din secolele XVIII-XIX.
M-rea. Sihăstria
Colecția muzeală a Mănăstirii Durău
comuna Ceahlău

Organizată în anul 1966, expoziția cuprinde obiecte și lucrări provenind de la așezământul care o găzduiește și de la alte schituri și biserici din zonă. Pe lângă acestea se poate admira pictura realizată de Nicolae Tonitza.
Mănăstirea Durău
Colecția muzeală a Mănăstirii Neamț
comuna Vânători-Neamț

Organizată în forma actuală odată cu restaurarea clădirii celui mai vechi și mai mare așezământ monahal din Moldova, expoziția permanentă prezintă o valoroasă colecție de vase liturgice, broderii și icoane, împreună cu istoricul tiparniței de la Neamț.
Mănăstirea Neamț
Colecția muzeală a Mănăstirii Secu
comuna Vânători-Neamț

Cuprinde un mare număr de icoane, manuscrise și cărți vechi (unele fiind considerate rarități bibliofile), broderii, obiecte de cult lucrate din metal prețios, organizate sub forma unei expoziții permanente de inestimabilă valoare.
Mănăstirea Secu
Colecția muzeală a Mănăstirii Bistrița
sat Bistrița, comuna Viișoara

Reorganizată în anul 1982, expoziția cuprinde o diversitate de obiecte de valoare, de la piese arheologice găsite odată cu restaurarea ctitoriei lui Alexandru cel Bun, până la vase liturgice, cărți bisericești, manuscrise, broderii și icoane din secolul al XVII-lea.
Mănăstirea Bistrița

Imagini mănăstiri

vizitați galeria foto
Imagini mănăstiri - galerie foto

Muzeul memorial "Mihail Sadoveanu"

comuna Vânători-Neamț
O parte a operei sale de maturitate, scriitorul Mihail Sadoveanu a gândit-o și a scris-o în acest loc, unde se păstrează și dovezi ale dragostei sale față de natură. În imediata apropiere a Muzeului "Mihail Sadoveanu" se află casa memorială "Visarion Puiu".

Muzeul memorial M. Sadoveanu

Casa memorială "Alexandru Vlahuță"

comuna Agapia
Expoziția memorială organizată în 1963 cuprinde mobilier și obiecte uzuale care au aparținut familiei Vlahuță, precum și fotografii, scrisori și cărți care relevă aspecte semnificative din viața și creația cunoscutului scriitor.

Casa memorială Al. Vlahuță

Site realizat și administrat de NeT Media. Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | imagini | informații utile | pagini WEB | forum | oportunități