Home page
Pagina principală

   Târgu Neamț
Scurtă prezentare
Istoric

Harta orașului
Imagini
Monumente din zonă
Informații utile
Locuri de muncă
Anunțuri din Neamț


Stema orașului Târgu NeamțPagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Târgu Neamț - ISTORIC

Orașul își are rădăcinile în secolele dinaintea formării statului feudal Moldova. Descoperirile arheologice efectuate pe vechea vatră de locuire a orașului, în cartierul Țuțuieni, atestă existența urmelor de locuire cel puțin din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea.

Prima mențiune documentară este făcută în timpul domniei lui Petru I Mușatinul, într-un document extern, Letopisețul Novgorodului (cunoscut și ca "Lista rusă de orașe"), datat între 1387-1392, unde este amintit alături de celelalte târguri valahe: Târgul lui Roman și Piatra lui Crăciun (Piatra Neamț). De altfel din același secol datează și prima mențiune a Cetății Neamț.

Sigiliul orașuluiViața orașului, perioadele de dezvoltare sau decădere, au fost strâns legate de istoria Cetății Neamț și de istoria Moldovei în general. Pe baza cercetărilor de arhivă s-a stabilit că Neamțul a avut un sigiliu propriu, în limba latină, la fel ca orașele Baia sau Roman. Necesitatea de a crea un sistem de apărare în fața dușmanilor, a făcut ca Petru I Mușat să ridice, între 1382-1387, pe Culmea Pleșu, un fort, transformat mai apoi în cetate. Situată la întretăierea drumurilor comerciale care lega Suceava de Piatra sau alte târguri ale Moldovei, Cetatea Neamț a devenit, pentru o lungă perioadă de timp, nucleul în jurul căruia s-a desfășurat viața urbei de pe malurile Ozanei, și care astfel a devenit domeniu domnesc.

La începutul secolului al XV-lea, negustorii care cumpărau vite din târgurile localității plăteau vamă, din acest punct de vedere orașul devenind un important punct vamal. Târgul se va dezvolta cu timpul, devenind un important centru comercial și meșteșugăresc. Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea însă, viața economică și socială a urbei nu mai cunoaște ritmul dezvoltării de până atunci. În veacurile următoare orașul înregistrează o decădere a activităților meșteșugărești și comerciale, la aceasta contribuind și unii factori interni și externi (precum incendiile provocate în timpul războaielor turco-polone sau ruso-turce).

La începutul veacului al XIX-lea, condițiile favorabile agriculturii și creșterii animalelor a făcut ca satele să se dezvolte din nou din punct de vedere economic. Astfel, satul Humulești (astăzi cartier al orașului) a devenit renumit pentru iarmarocul săptămânal organizat aici.

În 1852, la 16 octombrie, Grigore Alexandru Ghica - domnitorul Moldovei - inaugurează Școala Domnească, Spitalul și Spițeria, și tot în 1852 se va construi aici, în apropierea cartierului Blebea, una dintre primele fabrici de postav de calitate superioară din Moldova, aparținând lui Mihail Kogălniceanu. Extinderea activităților economice va continua și la începutul secolului nostru, influențată fiind de dezvoltarea cunoscută de întreaga zonă, de progresul tehnicii.

Intrarea României în primul război mondial a făcut ca Batalionul de vânători de munte din Târgu Neamț, prima unitate de acest fel din armata română, să participe alături de unitățile militare din Piatra și Roman la campaniile din Transilvania, Muntenia și Moldova. Pentru comemorarea eroilor, la 28 iunie 1939, în prezența Regelui Carol al II-lea și a primului ministru Armand Călinescu, a fost inaugurat Monumentul Vânătorilor de Munte. Operă a sculptorului Theodor Burcă, acesta este construit din piatră și bronz și adăpostește osemintele a 196 de eroi căzuți în Marele Război pentru Întregirea Neamului Românesc.

sus

Pagina: 1 2 3 Pagina anterioară pagina 2 Pagina următoare

Site realizat și administrat de NeT Media.
Copyright © NeT MEDIA - Piatra-Neamț. Toate drepturile rezervate.

home | date generale | masivul ceahlău | cetatea neamț | muzee | imagini | anunțuri | informații utile | horoscop | pagini WEB | forum | oportunități